02 mei 2006
“Turkse officials zijn zeer gefrustreerd ten opzichte van België omwille van het herhaaldelijke falen om taastbare acties te ondernemen tegen Turkse terroristen die in België verblijven.”
 
11 mei 2006
Andre Ceulemans, coordinator counterterrorisme: “België kan stappen ondernemen als de VS meer duidelijke en specifieke informatie kunnen geven over de PKK dreiging.”

 27 november 2006
Meetings worden gehouden die de eerste stap zijn naar een bilaterale dialoog.

 22 maart 2007
Van Turkse zijde wordt erop aangedrongen dat Urbancic van de antiterrorismecel (VS) zijn reis naar Parijs, Brussel en Kopenhagen aanwendt om Europese samenwerking over de PKK te versterken.
 
01 oktober 2007
Ceulemans geeft aan dat België de PKK niet enkel bekijkt vanuit terrorismestandpunt, maar ook vanuit een crimineel perspectief om hen op die manier de kunnen vervolgen op basis van een andere set van wetten. De ‘Al Capone approach’
 
Ceulemans klaagt over de kwaliteit van de informatie die de Turken doorgeven.
 
27 november 2007
Jan Grauls, buitenlandse zaken: “Grauls benadrukte opnieuw de klacht van België dat Turkije betere, meer specifieke informatie moet aanleveren.”
 
BOETE bij ROJ-TV enkele dagen voor bezoek Cicek, maar blijkt achteraf weinig effectief
 
25 februari 2008
Deputy Prime Minister Cemil Cicek: boos dat de scheiding van de rechterlijke en uitvoerende macht “de noodzakelijke acties” hinderen
 
DHKP-C: nadelige uitspraak gerecht Antwerpen.
 
-> Er wordt gevreesd dat de bilaterale relaties een tijdje bekoeld zullen zijn.
 
05 juni 2009
Thomas Baekelandt (counterterrorisme coordinator): Woede van Cicek zindert nog na, nadelig voor diplomatieke relaties tussen België en Turkije
 
Klacht België: Sommige van de Turkse inlichtingen bevatten lijsten van anti-Turkse of pro-Koerdische activisten die geen misdrijven hebben gepleegd en niet gelinkt zijn aan terroristische organisaties. Informatie is dus zinloos om rechtzaak aan te spannen.

25 februari 2010
Ondersecretaris ministerie buitenlandse zaken Sinirlioglu tegen ondersectretaris ministerie buitenlandse zaken Burns: België en Denemarken doen te weinig om ROJ-TV te sluiten, in tegenstelling tot wat overeengekomen was in ruil voor de Turkse NAVOstem voor Rasmussen als secretaris-generaal.
 
Samengevat
ups en downs in samenwerking met Turkije. België focust op anti-terrorisme binnen bestaand wettelijk kader, Turkije vindt dat België niet ver genoeg gaat en wil met harde hand optreden tegen iedereen die ook maar iets te maken heeft met anti-Turks of pro-Koerdisch activisme.

http://cablesearch.org/cable/view.php?id=10ANKARA302&hl=pkk
http://wikileaks.org/cable/2006/05/06BRUSSELS1585.html
http://wikileaks.org/cable/2006/05/06ANKARA2417.html
http://wikileaks.org/cable/2006/05/06BRUSSELS1585.html
http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BRUSSELS3930.html
http://wikileaks.org/cable/2007/02/07ANKARA336.html
http://wikileaks.org/cable/2007/03/07ANKARA661.html
http://wikileaks.org/cable/2007/10/07BRUSSELS3038.html
http://wikileaks.org/cable/2007/11/07BRUSSELS3390.html
http://wikileaks.org/cable/2007/12/07BRUSSELS3505.html
http://wikileaks.org/cable/2008/02/08BRUSSELS292.html
http://wikileaks.org/cable/2008/02/08ANKARA357.html
http://wikileaks.org/cable/2008/03/08BRUSSELS395.html
http://wikileaks.org/cable/2009/06/09BRUSSELS779.html
http://wikileaks.org/cable/2009/06/09BRUSSELS895.html
http://wikileaks.org/cable/2009/12/09BRUSSELS1708.html
http://wikileaks.org/cable/2010/02/10ANKARA302.html

 

F
E
E
D

B
A
C
K