Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, in Kenia door Turkse speciale eenheden werd ontvoerd. Sindsdien zit Öcalan in volledige isolatie opgesloten op een verlaten Turks eiland.

Het Koerdisch Instituut kan moeilijk aan dit feit voorbijgaan. We begrijpen heel goed dat Öcalan een controversiële figuur is, en wellicht zal blijven. Waarmee we bedoelen dat er heel wat verschillende meningen bestaan over deze man.

Anderzijds kan men de feiten niet ontkennen. Gedurende zijn gevangenschap heeft Öcalan meermaals vanuit zijn cel opgeroepen om de gewapende strijd te staken. Méér nog, hij is de auteur van een aantal boeken waarin hij nauwgezet voorstellen en oplossingen beschrijft om te komen tot een langdurige vreedzame oplossing van het Turks-Koerdisch conflict. We verwijzen hierbij in het bijzonder naar de twee volumes van “Manifesto for a Democratic Civilization” (Manifest voor een Democratische beschaving).

De openbare oproep VRT nam voor deze gelegenheid contact met onze voorzitter Derwich Ferho. We verwijzen heel graag naar het artikel en interview dat vandaag op de webstek van de VRT verscheen onder de welluidende titel: “Abdullah Öcalan zit al 25 jaar in isolatie op Turks gevangeniseiland: wie is ‘de Mandela van de Koerden’?

Op de vraag van de VRT of Öcalan ooit nog vrijkomt antwoordde Derwich Ferho: “Ik hoop het. En ik hoop dat hij de leider wordt die toch nog een oplossing kan vinden. Als er iets met hem zou gebeuren, zou dat niet goed zijn voor de Koerden, maar ook niet voor Turkije in het algemeen.”

Lees het VRT-interview via deze link.

F
E
E
D

B
A
C
K