In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije aanstaande zondag 31 maart 2019 worden Koerdische kandidaten en hun medestanders geconfronteerd met een toenemende beperking van hun democratische rechten en vrijheden.
Na het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van de parlementsleden van de Democratische Partij der Volkeren (HDP) in 2016 werden de covoorzitters van de HDP, afgevaardigden, partijleden en leidinggevenden gearresteerd. In 95 gemeenten, waaronder 3 grootstedelijke gemeenten en 8 stadsgemeenten die werden gerund door de Democratische Partij der Regio’s (DBP), de lokale zusterpartij van de HDP, werden de verkozenen uit hun ambt ontzet en nam de regering de macht over. 94 gekozen co-burgemeesters van de DBP werden gearresteerd.
Hieronder vindt u een rapport van de HDP over al de schendingen van de democratische rechten van de Koerdische kandidaten en hun medestanders in de aanloop naar de verkiezingen in Turkije deze zondag.
Koerdisch instituut, Brussel, vrijdag 29 maart 2019
F
E
E
D

B
A
C
K