In 2022 organiseert het Koerdisch Instituut digitale opleidingen (online) om leerkrachten te mogelijkheid te bieden zich te laten erkennen als docent in de Koerdische taal (Kurmancî).

In samenwerking met de professoren Dr. Ibrahim Seydo Aydogan en Dr. Michiel Leezenberg heeft het Koerdisch Instituut hiervoor een specifiek onderwijs- en examenprogramma ontwikkeld. Het stelt u in staat om erkend te worden als docent Koerdisch in diverse Europese landen.

U zal online worden onderwezen in het Koerdisch op C1-niveau. Naar het einde van de opleiding volgt een examen voor een Comité van deskundigen. Indien u daarin slaagt dan ontvangt u een diploma.

De experten die deel uitmaken van het hogervermelde comité zijn:

  • Professor Ibrahim Seydo Aydogan (INALCO Universiteit Parijs)
  • Professor Michiel Leezenberg (Universiteit van Amsterdam)
  • Gediplomeerd leerkracht Semsa Ilbas (leerkracht van het Koerdisch instituut Brussel)
  • Derwich M. FERHO (leerkracht en voorzitter van het Koerdisch Instituut Brussel)

Praktische informatie

De minimale vereisten voor deelname aan deze opleiding zijn:

  • Voldoende basiskennis van de Koerdische taal
  • Een diploma middelbaar onderwijs

Als kandidaat hebt u recht op in totaal 15 lesuren waarbij heel wat pedagogische aspecten van de Koerdische taal en literatuur aan bod komen. De opleiding geschiedt digitaal, m.a.w. via online sessies waarbij gebruik wordt gemaakt van de toepassing ZOOM.

Met het diploma C1-niveau dat u ontvangt kan u als erkend leerkracht terecht in onder meer België, Nederland, Zwitserland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Frankrijk.

De totale kost voor opleiding en examen komen neer op 500 €.

U kan zich inschrijven tot 15.01.2022 via een brief verstuurd per post, of aan de hand van een e-mail (zie adresgegevens lager).  Voor deze registratie hebben wij minstens volgende gegevens van u nodig:

  • Een kopie van uw identiteitskaart of paspoort
  • Een getuigschrift van de meest recente school of universiteit waar u onderwijs volgde
  • Een ingekorte versie van uw CV

Voor meer informatie en registratie, hieronder de contactgegevens:

Koerdisch Instituut Brussel, Bonneelstraat 16, 1210 Brussel

Tel: +32(0)2 230 34 02 / Fax: +32(0)2 231 00 97

[email protected]

[email protected]

 

F
E
E
D

B
A
C
K