Onverdachte persbronnen waaronder The Times en Newsweek publiceren bewijsmateriaal dat Turkije mogelijks gebruik maakt van verboden chemische wapens tegen de Koerdische bevolking in Noord-Syrië.

Het betreft hier witte fosfor. Witte fosfor veroorzaakt zeer diepe en ernstige brandwonden, en geeft ook een specifieke kleur aan brandwonden. Dit maakt dat medische specialisten sneller het onderscheid kunnen maken met andere types brandwonden. Het beeldmateriaal dat The Times heeft verzameld en online op hun website heeft gepubliceerd, en daarenboven de getuigenissen van een medisch expert laten nog weinig aan twijfels over. De slachtoffers die in deze video worden getoond komen uit drie verschillende plaatsen in de Noord-Syrische regio.

Met de gegevens waarover zij momenteel beschikt, neemt de VN deze informatie heel ernstig en zijn zij alvast met een onderzoek gestart. Hopelijk komt er snel duidelijkheid en vooral tot een veroordeling vanwege de VN. Immers, Turkije heeft het Internationaal Verdrag op verbod van chemische wapens goedgekeurd en geratificeerd. Dit verdrag verbiedt heel duidelijk het gebruik van witte fosfor op burgerbevolking.

Hieronder twee links naar de betrokken persberichten en beeldmateriaal vanwege The Times en Newsweek.

Evidence of Turkish phosporus attack mounts in Syria – The Times – 21 October 2019

Turkey is accused of using restricted weapons in Syria – Newsweek – 21 October 2019

F
E
E
D

B
A
C
K