SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is uit het Comité van Aanbeveling van het Turks-Nederlandse huiswerkinstituut de Witte Tulp gestapt.
Agnes Jongerius
Hiermee volgt hij het voorbeeld van FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die naar aanleiding van publicaties van Binnenlands Bestuur vorige maand haar steun aan de Witte Tulp introk. Rinnooy  Kan zei destijds dat de berichten, waaruit bleek dat de Witte Tulp banden had met de orthodox-islamitische Gülenbeweging , die homoseksualiteit afkeurt en mannen boven vrouwen stelt, voor hem serieuze aanleiding waren om zijn lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling te heroverwegen.

Wetenschapsfestival
Rinnooy Kan blijft wel zijn naam verbinden aan het Wetenschapsfestival, dat jaarlijks door de Witte Tulp wordt georganiseerd in science center Nemo in Amsterdam. Volgens zijn woordvoerster omdat hij, anders dan bij de huiswerkbegeleiding, daarbij wel een duidelijk beeld heeft van wat er gebeurt. De organisatie krijgt subsidie van de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zaandam. 

F
E
E
D

B
A
C
K