Geachte Heer,

De Interparlementaire Werkgroep Koerden (IPWK), een werkgroep van Vlaamse leden van de democratische partijen in de diverse Parlementen (Vlaams, Hoofdstedelijk, Federaal en Europees) volgt sinds jaren de situatie van de Koerden in de betrokken landen van het Midden-Oosten (Irak, Iran, Syrië en Turkije). Op de jongste vergadering van IPWK d.d. 27.03.12 werd o.m. de actuele situatie in Syrië en de houding van de Koerden dienaangaande uitvoerig besproken.

Hierbij werden uw voorstellen betreffende een externe militaire interventie in Syrië en uw pleidooi voor bewapening van de Syrische oppositie ten zeerste betreurd. Want militair ingrijpen in Syrië is aansturen op een bloedige burgeroorlog in dit verdeelde land met zijn vele etnische en religieuze gemeenschappen. Met bewapening van de oppositie zullen vele ‘Homs’ ontstaan in Syrië.

Zelfs aan de kant van de erg verdeelde oppositie staat men huiverachtig tegen een militaire interventie en tegen elke militarisering van het conflict. De Syrische Nationale Raad (SNR) schrijft op haar website dat "het niet-gewelddadig karakter van de Syrische revolutie bewaard moet worden." Men vreest chaos en een machtsovername door islamisten van de Moslimbroederschap.

Om verdere escalatie van het geweld te vermijden is er geen andere keuze dan onder intensieve bemiddeling van invloedrijke internationale actoren te werken aan een wapenbestand om politieke onderhandelingen te starten.

In de hoop dat onze argumenten een bijdrage kunnen betekenen om een vreedzaam proces in Syrië op gang te trekken, danken wij voor uw aandacht.

Voor de IWPK,

Jan Béghin, voormalig 1ste ondervoorzitter Brussels Parlement, Voorzitter IPWK, sp.a
Bert Staes, Europees Parlementslid, Groen
Karl Vanlouwe, N-VA Senator, voorzitter commissie buitenlandse zaken en landsverdediging
Marc HENDRICKX, Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA) –
Beatrice Meulemans, Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, sp.a
Elke Tindemans, ex-senator, schepen, CD&V
Hugo Van Rompaey, ere-senator, CD&V
Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut te Brussel
Paul Vanden Bavière, journalist

 

PS
In bijlage het verslag van een conferentie op 12.03.12 in de Senaat over de actuele situatie in Syrië en over de houding van de Koerden.

F
E
E
D

B
A
C
K