De reden van deze operaties is nog steeds niet bekend. In sommige verenigingen waar de politie binnenviel, waren vooral kinderen en vrouwen aanwezig. De vertegenwoordigers van de Koerdische organisaties begrijpen niet waarom deze operaties plaatsvinden. Deze houding van de Franse politie is provocerend en werkt stigmatiserend.
 
In verschillende Franse steden zijn protestmanifestaties aan de gang. Volgens de ooggetuigen traden de politie-eenheden zeer hard op. Ze gebruikten helikopters en traangas met veel gewonden tot gevolg.

Het is niet de eerste keer en het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn dat de politie in Europese landen dergelijke anti-Koerdische operaties organiseren. De acties van de politionele instanties zijn betreurenswaardig en onaanvaardbaar. Met een dergelijke houding spant een lidstaat van de Europese Unie zich voor de Turkse kar, en maakt het zich medeplichtig aan het muilkorven van de Koerdische stem in Europa.
 
De EU-landen praten graag over het respect voor mensenrechten. Deze rechten moeten in geen enkele mate minder gelden voor de Koerden. Het recht op vrije meningsuiting, het recht op het onderwijs in eigen taal en het respect voor etnische en religieuze identiteit zijn fundamenteel. De politieoperaties tegen de Koerden, ook in Europa, zijn hier trieste getuigen van.
 
Wij, het Koerdisch Instituut te Brussel, de Interparlementaire Werkgroep Koerden en de Coördinatiegroep “Stop de oorlog tegen het Koerdische volk”, veroordelen de politierazzia’s tegen de Koerden en hun organisaties in Frankrijk.
 
Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerden. Zonder enige vorm van publiek bewijs die de arrestaties rechtvaardigen, is het onmogelijk de arrestaties te begrijpen. Zolang men de Koerdische fundamentele rechten niet erkent en zolang de onderdrukking blijft doorgaan, zullen de Koerden blijven opkomen voor de erkenning van hun rechten.
 
Koerdisch Instituut te Brussel, de Interparlementaire Werkgroep Koerden, en de Coördinatie “Stop de oorlog tegen het Koerdische volk”
Bonneelsstraat, 16 – 1210 Brussel, België, Tel. 02 230 34 02, [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K