Net als Oost-Ghouta kan de Syrische stad Afrin elk moment vallen. Het Turkse leger heeft de stad omsingeld, er vielen al honderden doden. Voornamelijk Belgische academici en kunstenaars doen gezamenlijk een oproep om het stilzwijgen te doorbreken.

Wij schreven eerder over de omsingelde stad Afrin. Het Europees Parlement deed een smeekbede aan de Turkse president Recep Erdogan om de opmars te staken. “Heb geen hoop”, zei Erdogan. “We gaan hier niet weg tot het werk gedaan is. Het Europees Parlement heeft niets te zeggen tegen Turkije en alles hierover gaat het ene oor in, het andere oor uit.”

De integrale oproep:

De Turkse agressie-oorlog tegen Afrin, een enclave met een grote meerderheid Koerden, duurt nu al bijna twee maanden. Een vreedzame enclave van waaruit geen dreiging of geweld uitging krijgt te maken met intense Turkse bombardementen en militiegeweld. Dit alles onder het mom van ‘strijd tegen terrorisme’ (lees de Koerdische volksmilities die een vooraanstaande rol hebben gespeeld in het verslaan van de Islamitische Staat).

Er vallen honderden slachtoffers te betreuren, onder wie heel wat kinderen. Met de steun van het Turkse leger zijn milities van gewapende salafisten tot op enkele kilometers genaderd van de gelijknamige stad Afrin. Met de steeds maar driestere agressieve taal van president Erdogan, valt het ergste te vrezen. Volgens de propaganda van president Erdogan zal de oorlog er voor zorgen dat de ‘oorspronkelijke bewoners’ kunnen ‘terugkeren’ naar Afrin. In werkelijkheid is hij gestart met een operatie die Afrin etnisch moet zuiveren van de Koerdische bevolking. Vervolgens wil hij naar eigen zeggen de Syrische vluchtelingen hervestigen die zich in Turkije bevinden. Erdogan dreigt er ook mee om na Afrin de steden Manbij, Kobani, Tel-Abyad, Ras al-Ayn and Qamishli aan te vallen. Dat betekent dat hij heel de noordelijke regio onder controle van Ankara wil plaatsen met de hulp van door Turkije getrainde islamistische milities.

President Erdogan is vastbesloten om een einde te maken aan een uniek basisdemocratisch, pluralistisch en gender-gelijk politiek experiment, aan een project waar mensen in vrede, met godsdienstvrijheid en culturele diversiteit proberen te bouwen aan een betere toekomst te midden van de oorlogsgruwel.

De Turkse militaire agressie luidt een nieuwe fase in de bijna zeven jaar lange oorlog in. Blijkbaar zijn zowel Poetin, als Assad bereid Erodgan vrij spel te geven in ruil voor het heroveren van Ghouta. Voor de VS is het hoe dan ook een win-win scenario vermits ze via Turkije voet aan de grond krijgen in Syrië. Voor Assad is de militaire agressie van Turkije een noodzakelijk kwaad, zodat ook hij zich van het lastige zelfbestuur onder impuls van de Koerden weet te bevrijden. Terwijl het voor Poetin belangrijk is dat de lokale regionale machten stevig in het zadel blijven zitten en elkaar in evenwicht houden, net wat het democratisch zelfbestuur bedreigt.

En wat doet België? De Europese Unie? Nagenoeg heel het politieke establishment? Ze kijken de andere kant op. Hoewel de Turkse invasie van Syrië een zware overtreding vormt van het internationaal recht en het VN-Handvest met de voeten wordt getreden blijft het opvallend stil. Ze sluiten oren, ogen en mond.

Nochtans zijn veel van de oprukkende milities aanhangers van een extremistische intolerante ideologie, van het genre dat in Europa gezien wordt al potentieel gevaarlijk. In Noord-Syrië waar ze strijden aan de zijde van een NAVO-bondgenoot mogen ze straffeloos hun gang gaan. Erger nog, de NAVO draait de zaken op zijn kop en verklaart dat Turkije het recht heeft om zich te verdedigen.

Het internationale stilzwijgen is beschamend. Ronkende verklaringen over mensenrechten en democratie blijven uit. De weigering om de Turkse agressie-oorlog te veroordelen en maatregelen te nemen die een einde maken aan de overtredingen van het internationaal recht, maakt onze regeringen medeplichtig aan oorlogsmisdaden.

Aan onze regeringen vragen we: zijn jullie vergeten dat duizenden Koerdische strijders hun leven hebben gegeven en het vuile werk hebben opgeknapt om de Islamitische Staat te verdrijven? Is het vluchtelingenakkoord met Turkije belangrijker dan het lot van een heel volk? Is het bondgenootschap met een repressief en oorlogszuchtig regime belangrijker dan de verdediging van elementaire waarden, van het internationaal recht en de mensenrechten? Wat is het nut van een eind februari gestemde VN-resolutie die een 30 dagen durend wapenstilstand vraagt in heel Syrië, als niemand de moeite doet om er voor te zorgen dat ze wordt nageleefd?

We roepen op om eindelijk het stilzwijgen te doorbreken!

We vragen om:

1. de Turkse oorlog te veroordelen en een halt toe te roepen.

2. de militaire relaties en wapenhandel met Turkije te bevriezen

3. dringend diplomatieke maatregelen te nemen die de wapens doen zwijgen, die leiden tot een duurzaam bestand en een einde maken aan de Turkse bezetting

4. alle vredesbesprekingen opnieuw op te starten ditmaal met inbegrip van een Koerdische vertegenwoordiging

5. de strijd voor de vrijheid van meningsuiting en actie in Turkije te verdedigen en te protesteren tegen de arrestaties van critici van de Turkse invasie

Initiatief van: Ludo De Brabander, Vrede vzw en Stephen Bouquin, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Evry-Parisud

Ondertekenaars:

Ludo Abicht, Prof. dr em., PSW, Universiteit Antwerpen

Koen Allary, directeur Circuscentrum

Daniel Alliët, priester Begijnhofkerk Brussel

Em.Prof. Jean-Jacques Amy (VUB)

Hasna Ankal, freelance schrijfster en journalist

Gerda Ardies, Soroptimist

Karel Arnaut, Prof. Dr. KU Leuven

Rachida Aziz, auteur

Özlem Barin, Afrin Solidarity Platform-Belgium

Thomas Blommaert, Uitgeverij EPO

Koen Bogaert, professor, Universiteit Gent

Yassine Boubout, activist

Jaak Brepoels, gemeenteraadslid sp.a

Eric Byl, uitvoerend bestuur LSP

Hendrik Cammu, Prof. Dr. VU Brussel

Saddie Choua, kunstenaar

Edi Clijsters, Vlinks

Dirk Coigneau, Ereprofessor Universiteit Gent

Marijke Colle, Feminisme Yeah en SAP

Ria Convents, Vrouwen in het Zwart Leuven

Geert Cool, woordvoerder antiracistische beweging Blokbuster

Sven Cooremans, dichter en activist

Leni Creuwels, voorzitter Hannah Interculturele projecten vzw

Andrew Crosby, onderzoeker sociologie, GERME-ULB

Geertrui Daem, schrijfster

Marc David, Em. prof. Universiteit Antwerpen

Paul De Belder, voorzitter vzw Aan de IJzer & kernlid VLINKS

Patrick Deboosere, Prof. VU Brussel

Dr. Pascal Debruyne, UGent, Menarg

Lieven De Cauter, Prof. cultuurfilosoof, KU Leuven & RITCS

Jo De Leeuw, moraalfilosofe

Mark Demesmaeker, Europees parlementslid N-VA

Marc De Meyere, Prof. em. Universiteit Gent

Gita Deneckere, hoogleraar geschiedenis UGent

Chris Den Hond, video-journalist

Herman De Ley, Em. Prof., Universiteit Gent

Prof. Dr. Em. Ruddy Doom, Universiteit Gent

Charles Ducal, schrijver

Ramon Emmaneel, Solidariteitscomité voor Rojava

Jan Engelen, em. prof. ir. KU Leuven

Annemarie Estor, schrijfster

Derwich M. Ferho, Koerdisch Instituut Brussel

Jan Fermon, advocaat, PROGRESS Lawyers Network

Marjan Florizoone

Kelly Franceus, nationaal coördinator Masereelfonds vzw

Lieve Franssen, Brecht-Eisler Koor

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000

Jan Goossens, Festival de Marseille

Guy Gypens, directeur Kaaitheater

Amir Haberkorn, EAJS

Akram Hamo, Belgische Koerdische Vereniging Hevi

Marc Hendrickx, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Nina Henkens, socioloog

Kristien Hemmerechts, schrijfster

Norbert Van den Bergh, Emeritus, Vakgroep Wiskundige Analyse, Universiteit Gent

Wouter Hillaert, Hart boven Hard

Roger Jacobs, leerkracht basiseducatie en publicist

Em. Prof. Dr. Patric Jacobs, Universiteit Gent

Kris Kaerts, regisseur

Hilde Keteleer, auteur en vertaler, PEN Writers in Prison

Orhan Kilic, Nav Bel

Dr. Marieke Krijnen, Freelance Researcher, Writer, Editor ACME Journal

Rachida Lamrabet, schrijfster

Fred Louckx, em. hoogleraar, VU Brussel

Prof. Pieter Maeseele, Universiteit Antwerpen

Kobe Matthys, kunstenaar

Luc Mishalle, artistiek directeur METX

Frank Moulaert Em. Prof., KU Leuven

Prof. dr. Idesbald Nicaise, HIVA, KU Leuven

Ans Nys, docent Sint-Lucas Gent

Prof. dr. Jan Orbie, Universiteit Gent

Dirk Pauwels

Leen Persijn, Theatermaker

Marijke Pinoy, Actrice

Alain Platel, les ballets C de la B

Maggi Poppe, Vrouwenkracht Vredesmacht

Lucien Posman, Ere-hoofddocent Hogeschool Gent, componist

André Posman, lic Geschiedenis, eredocent hoger onderwijs

Jeroen Robbe, Labo vzw

Egmont Ruelens, Weerwerk

Ben Rottiers, acteur

Pieter Saey, ereprof. UGent

Marie Scheirlinck, Vrijwilligster OCMW Nevele

Noémie Schellens, operazangeres

Ludo Segers, voorzitter Hand in Hand tegen racisme vzw

Koen Stassijns, dichter

Peter Terryn, Solidarity for All

Dirk Tuypens, acteur

Frank Vanaerschot, FairFin

Tom Van Bauwel, acteur, regisseur

Petra Van Brabandt

Myrian Vandecan, Palestina Solidariteit

Paul Vanden Bavière, Uitpers

Gie van den Berghe, gastprof. Universiteit Gent

Stefaan van den Bremt, auteur

Prof. Dr. Guido Vanden Wyngaerd, KU Leuven, Campus Brussel

Marc Vandepitte, Filosoof

Prof. Dirk Vandermeulen, KU Leuven

Bart Vandersteene, woordvoerder LSP

Em. Prof. dr. Erik Van der Straeten, Universiteit Antwerpen

Michiel Vandevelde, Choreograaf/curator, Co-directeur Bâtard festival

Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris, FOS

Michel Vanhoorne, LEF

Geert van Istendael, schrijver

Joke van Leeuwen, schrijfster

Prof. Dr. Willie van Peer, Ludwig Maximilian University, Munich

Thomas Van Riet, Docent KU Leuven

Thomas van Zwol, ACV-CNE vakbondsafgevaardigde

Jos Verbist, acteur, regisseur

Em. prof. Aviel Verbruggen, Universiteit Antwerpen

Brecht Verbrugghe, huisarts

Prof. Karin Verelst, Erasmushogeschool/VUB

Ria Verjauw, Belgische Coalitie ‘Stop Uranium Wapens’

Jaak Vermeulen, theatermaker

Siggie Vertommen, King’s College London

Gert Verwilt, bestuurslid Vlinks

Erik Vlaminck, voorzitter PEN-Vlaanderen.

Jan Vranken, Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Karin Vyncke, choreografe, vzw Aquilon

Raf Walschaerts, kommil foo

Thomas Weyts, SAP

Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe vzw

Luc Wynants

Karim Zahidi, filosoof, Universiteit Antwerpen

Walter Zinzen, journalist

Jozef Devillé, Filmmaker

Em.Prof. Jean-Jacques Amy, VUB

Edi Clijsters, Vlinks

Didi de Paris, dichter

Ludo De Witte, auteur

Prof. dr. Petra De Sutter, Senator & MP Council of Europe

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen

Carl Gydé, zakelijke leiding kunstencentrum CAMPO

Johan Grimonprez, Filmmaker

Akram Hamo, Belgische Koerdische Vereniging Hevi

Joris Iven, dichter-vertaler

Prof. Karen Phalet, Center for Social and Cultural Psychology, KU Leuven

Henk Pringels, schrijver, regisseur, zanger Opera en Ballet Vlaanderen

Veerle Provoost, Professor Empirical research methods for moral science and ethics, U Gent

Robrecht Vanderbeeken, filosoof

Bovenstaande open brief is een artikel  gepubliceerd door De Morgen op 16/03/2018

F
E
E
D

B
A
C
K