Na de terugtrekking van Amerikaanse elitetroepen uit Noord-Syrië op zondagnacht voegt Turks president Erdoğan de daad bij het woord en valt de regio binnen. De invasie door Turkije vormt een zware inbreuk op de soevereiniteit van Syrië en is illegaal onder het internationaal recht. Er is absoluut nood aan een scherpe veroordeling vanwege onze beleidsmakers en we roepen hen op zich in te spannen voor een einde aan deze onrechtmatige acties.

Op woensdagmiddag, 9 oktober, is Turkije gestart met lucht- en artilleriebombardementen op het noorden van Syrië. Er waren grote explosies in Ras-al-Ain en in Tal Abyad. Volgens bronnen zijn er ook burgerdoelen bestookt en is er paniek uitgebroken bij de bevolking. Volgens Koerdische media kwamen al 11 mensen om het leven, waaronder 8 burgers.

Al twee keer, in 2016 en 2018, zijn Turkse troepen Noord-Syrië binnengevallen. Afrin is inmiddels bezet gebied en werd etnisch gezuiverd. Erdoğan heeft gelijkaardige plannen met de andere delen van Rojava. De Koerden vormen daar de overgrote meerderheid te midden van allerlei etnische en religieuze minderheden.

Zoals aangekondigd op de laatste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hoopt Turkije een safe zone in te richten op de grens met Turkije om bijna 3 miljoen Syrische vluchtelingen te hervestigen. De strook moet 30km breed en bijna 500km lang worden. De grootste Koerdische steden liggen in die geplande zone. Omdat het merendeel van de Syrische vluchtelingen in Turkije de Arabische etniciteit draagt zou de hervestigingsmaatregel de facto neerkomen op een etnische zuivering van de Koerdische regio’s in Syrië. Dit moet absoluut worden voorkomen.

Erdoğan ziet iedere vorm van Koerdische autonomie in de omgeving van Turkije als een bedreiging van zijn regime. Nochtans gaat er geen militaire dreiging uit van de gebieden onder de controle van de Democratische Unie Partij (PYD). Sinds 2012 is de PYD er in geslaagd om in de regio een progressief politiek project uit de grond te stampen waarin radicale gendergelijkheid, etnisch-cultureel pluralisme en basisdemocratie centraal staan. Die verwezenlijkingen, die trouwens als model voor een naoorlogs Syrië zouden kunnen dienen, worden nu op het slachtblok van de internationale politiek geofferd.

De Turkse invasie is een zware inbreuk op het internationaal recht. De soevereiniteit van Syrië wordt geschonden en de gevolgen zullen desastreus zijn. We kunnen ons verwachten aan nieuwe golven van migratie en Islamitische Staat vindt mogelijk een tweede adem in de gecreëerde instabiliteit. Duizenden voormalige IS-strijders zitten momenteel opgesloten in vluchtelingenkampen onder de controle van de SDF. Wanneer de SDF haar strijdkrachten moet reorganiseren om zich te verdedigen tegen Turkije, zal er minder controle zijn over de voormalige IS-strijders. Dit brengt grote risico’s met zich mee.

De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG/YPJ), de militaire arm van de PYD, vormden jarenlang de ruggengraat van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat en waren cruciaal in het terugdringen van de terroristische groepering. Het is ontoelaatbaar dat ze als pionnen in een internationaal schaakspel worden gebruikt en worden overgeleverd aan de grillen van een president met koloniale ambities. Daarom roepen we onze politici op om:

  • de oorlog van het Turkse regime te veroordelen en een halt toe te roepen
  • de wapenhandel met Turkije stop te zetten en een wapenembargo afkondigen
  • dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen
  • diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen, met Koerdische vertegenwoordiging
  • elke aantasting van de demografische verhoudingen middels militair geweld tegengaan en etnische zuiveringen krachtig veroordelen

 

Meer info over de actuele gebeurtenissen?

F
E
E
D

B
A
C
K