HDP-verkiezingsbijeenkomst in Diyarbakir (Amed) voor de presidentsverkiezingen, augustus 2014. Foto: Kristel Cuvelier

HDP-verkiezingsbijeenkomst in Diyarbakir (Amed) voor de presidentsverkiezingen in augustus 2014. Foto: Kristel Cuvelier

Het Koerdisch Instituut vzw roept samen met de Europese vertegenwoordiging van de Democratische Partij der Volkeren (HDP), HDK Europe, KCDK Europe, Nav-bel en tal van andere organisaties op om aanstaande donderdag 17 november te betogen tegen het dictatoriale bewind van president Erdoğan in Turkije. Verzamelen vanaf 10 uur aan het Noordstation (Simon Bolivarplaats) in Brussel. Vertrek van de betoging om 11 uur.

De greep naar de alleenheerschappij en de repressie tegen alle mogelijke oppositiekrachten had president Erdoğan al langer geleden ingezet, maar sinds de mislukte poging tot staatsgreep van juli neemt deze repressie razendsnel astronomische proporties aan. Leerkrachten, universiteitsdecanen, academici, journalisten, burgemeesters, parlementsleden, mensenrechtenactivisten, rechters, openbare aanklagers, ambtenaren, … niemand is nog veilig. Meer dan honderdduizend mensen werden ontslagen, meer dan 30.000 mensen werden gearresteerd, meer dan  75.000 mensen werden aangehouden.

Ondertussen kan men in Turkije niet meer spreken van een onafhankelijke rechtsstaat, persvrijheid, scheiding der machten, burgerlijke vrijheden of academische vrijheid. De recente arrestatie van democratisch verkozen pro-Koerdische HDP-parlementsleden en de vervanging van Koerdische burgemeesters door regeringsgetrouwe administratoren, maakt dat we ook niet langer kunnen spreken over een Turkse parlementaire democratie. Een ouder, maar uitgebreider artikel over de machtsgreep van Erdoğan kunt u hier lezen.

We roepen alle democratische en vrijheidslievende mensen in Europa op om de Koerden en de vele andere bevolkingsgroepen in Turkije, die het slachtoffer zijn van deze astronomische repressie, te steunen door mee te mobiliseren voor deze manifestatie!

Koerdisch Instituut vzw, Brussel, 10 november 2016

 

Een verkiezingsbijeenkomst van de HDP in Istanbul in mei 2015 bracht een miljoen mensen samen. Foto: HDP

Een verkiezingsbijeenkomst van de HDP in Istanbul in mei 2015 bracht nog meer dan een miljoen mensen samen. Vandaag worden betogingen tegen de arrestatie van de HDP-parlementsleden verboden en hardhandig uit elkaar geslagen. Foto: HDP

Turkije glijdt af naar het fascisme. Hiertegen is een sterke actie nodig!

De AKP-regering, met president Erdoğan op kop, is in snel tempo het politieke regime van Turkije aan het veranderen. Hoewel hier geen brede steun voor is, probeert Erdoğan alsnog een “versterkt” presidentieel systeem in te voeren. Dit is niets anders dan een dictatoriaal systeem dat enkel Erdoğan en zijn kliek ten goede komt. Het politiek verzet hiertegen wordt door de regering zwaar gecriminaliseerd en geliquideerd. De repressie neemt zodanige proporties aan dat men onomwonden kan spreken van fascisme.

De Koerden, en hun politieke vertegenwoordigers van de Democratische Partij der Volkeren (HDP), zijn in Turkije een sterke factor die de plannen van Erdoğan kunnen tegenhouden. Daarom valt de AKP-regering het Koerdisch volk aan. Hun media, hun gemeentebesturen, hun partij en hun democratisch verkozen parlementsleden … alles wordt aangevallen. De Erdoğan-dictatuur is niet enkel een zorg voor de Koerden. Hoe langer hoe meer krijgen de Turken ook hun deel. Er zijn restricties en censuur op alle media en het internet. Door uitzonderingswetten (die mogelijk zijn door de noodtoestand na de couppoging van 15 juli) worden overheidsorganen omgevormd en uitgezuiverd van iedereen die het niet eens is met de AKP. Tienduizenden ambtenaren, leraren, academici… zijn hiervan het slachtoffer. De arrestatie en vervolging van journalisten van de centrumlinkse en seculiere krant Cumhuriyet (een gevestigde waarde in het Turkse medialandschap) is een voorbode van wat nog meer komen zal. Het legitiem verzet van het Koerdische volk, maar ook de couppoging van de militairen waar wij absoluut tegen zijn, worden als voorwendsel gebruikt om elke vorm van oppositie en verscheidenheid te breken.

Koerden, Turken, socialisten, progressieven en liberalen, Alevieten, Armeense en Assyrische minderheden, democratische moslims, vrouwen, arbeiders en jongeren zijn hiervan het slachtoffer. Deze veelkleurige en diverse realiteit van Turkije en Koerdistan wordt nu opgeofferd aan de machtshonger van Erdoğan. Maar het verzet tegen de AKP-dictatuur zal ook divers zijn. Al deze groepen in Turkije kunnen samenkomen rond hun geloof in de democratie, rechtstaat en vrijheden. Een eengemaakte strijd van onderuit, van de verschillende volkeren, democratische vakbonden en oppositiegroepen kan korte metten maken met Erdoğan’s fantasieën over een Islamistisch Neo-Ottomaanse sultanaat.

Al de opgenoemde volkeren en groepen hebben hun diaspora in Europa. Ook zij gaan niet stil blijven tegenover de dictatuur. Zij komen op donderdag 17 november allen samen op straat om zich hiertegen te verzetten, maar ook om de zwakke, bange houding van de EU en de nationale staten aan te klagen. De EU ziet het gebeuren, maar gaat niet verder dan afkeuren en bezorgdheden uiten. Wij eisen echte maatregelen. Het stopzetten van het vluchtelingenakkoord, het stopzetten van de stroom geld naar Turkije en het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen tot de EU. Erdoğan is een oorlogsmisdadiger en een fascist. Dat moet erkend worden en het Internationaal Strafhof (ICC), de Raad van Europa en het Europees Hof van de Rechten van de Mens (ECHR) moeten actie ondernemen.

We roepen het Belgische publiek op om deze grote betoging in Brussel te komen versterken. Belgische politieke partijen, sociale organisaties, vakbonden, iedereen die begaan is met de vredige samenleving in België… moet zijn stem verheffen tegen de gang van zaken in Turkije, omdat dit gevolgen heeft tot in België, zoals geweldpleging op de opposanten van de AKP. Het Belgische politieke establishment blijft wat dit betreft zwaar in gebreke. Ze hebben niet krachtig gereageerd tegenover de bemoeienissen van Erdoğan en zijn consulaat.

HDP Europe, HDK Europe en KCDK Europe en Nav-Bel

Praktische info over de betoging:

Datum: 17 november

Vertrekplaats: Noordstation (Simon Bolivarplaats)

Tijdstip: verzamelen om 10u, vertrekken om 11u

F
E
E
D

B
A
C
K