3 maart 2018, 14u, Poelaertplein (voor het Justitiepaleis), 1000 Brussel

Op 20 januari hebben het Turkse leger en zijn jihadistische bondgenoten een brutaal offensief gelanceerd tegen Afrin, een Koerdische enclave op de grens tussen Syrië en Turkije. Tot dan toe was Afrin het gebied dat het meest van de burgeroorlog gespaard was gebleven, maar in één maand tijd heeft de aanval alleen al onder de burgerbevolking bijna 200 levens geëist. Hiermee vallen de Turkse staat en zijn bondgenoten het maatschappijmodel van Afrin en de rest van Rojava (Syrisch-Koerdistan) aan: een maatschappijmodel gebaseerd op participatieve democratie, gelijke rechten voor alle volkeren en geloofsgemeenschappen, vrouwenbevrijding en ecologie.

Laten we op 3 maart onze solidariteit betuigen met de volkeren en het verzet van Afrin, tegen de Turkse agressie, tegen de stilte en medeplichtigheid van de internationale gemeenschap!

We vragen om:

–          de oorlog van het Turkse regime te veroordelen

–          de wapenhandel met Turkije stop te zetten

–          dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen

–          diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen

–          de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen

 

Afrin Solidarity Platform

 

F
E
E
D

B
A
C
K