Geachte

Het Turkse AKP-regime is op 20 januari een oorlog gestart tegen Afrin, een overwegend Koerdische enclave in Noord-Syrië. Enkele tientallen organisaties en personen ondertekenden al een oproep om deze vijandelijkheden onmiddellijk te stoppen (lijst onderaan). U kunt de oproep, die u hieronder vindt, ondertekenen via [email protected].

Op zaterdag 27 januari 2018 vindt om 14u een publieke actie plaats op het Europakruispunt, aan Brussel-Centraal, om te protesteren tegen de militaire acties van het Turkse regime. Verschillende ondertekenaars van de oproep zullen er aanwezig zijn en het woord nemen.

U kunt deze belangrijke anti-oorlogscampagne mee ondersteunen door de oproep te ondertekenen en/of door zaterdag deel te nemen aan de actie in Brussel. Uw stem kan het verschil maken!

Alvast hartelijk dank voor uw steun,

De ondertekenaars van de oproep ‘Stop de agressie-oorlog van het Turkse regime tegen Afrin!’

 

OPROEP: Stop de agressie-oorlog van het Turkse regime tegen Afrin! 

Het Turkse AKP-regime is samen met zijn milities op 20 januari een oorlog gestart tegen Afrin, een enclave in Noord-Syrië met een democratisch, multicultureel en gendergelijk zelfbestuur. Afrin heeft de Turkse staat nooit bedreigd. Als gevolg van deze agressie zijn er al tientallen burgerdoden en -gewonden gevallen. Afrin behoorde tot een van de rustigste gebieden in Noord-Syrië en was een veilige plek voor honderdduizenden vluchtelingen uit andere delen van de Syrische staat.

De bevolking van Afrin en de vele aanwezige vluchtelingen zijn het slachtoffer van een pervers geopolitiek spel van de Turkse staat en de internationale en regionale machten. Nochtans hebben eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten en de Koerdische Zelfbeschermingseenheden met internationale steun de zogenaamde Islamitische Staat uit Noord-Syrië verdreven. Nu worden ze aan hun lot overgelaten.

We vragen aan België, de EU en de internationale gemeenschap om:
– de oorlog van het Turkse regime te veroordelen
– de wapenhandel met Turkije stop te zetten
– dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen
– diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen
– de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen

Handtekeningen (op 29/01/18)

 1. Vrede vzw
 2. Koerdisch Instituut vzw
 3. Vredesactie
 4. Info-Turk
 5. FOS – Socialistische Solidariteit
 6. Masereelfonds
 7. Victoria DeLuxe
 8. Rojava Solidarity – Kobane is niet alleen
 9. Solidarity For All
 10. Soroptimisten
 11. ‘t Uilekot vzw
 12. Ateliers du Soleil
 13. vzw Werkgroep Vluchtelingen Gent
 14. LABO vzw
 15. EODP (European Observatory for Democracy and Peace)
 16. Armenian National Committee of Belgium, CDCA Belgique
 17. Association des Arméniens Démocrates de Belgique
 18. Centre communautaire laïc juif David Susskind (CCLJ)
 19. Institut Assyrien de Belgique
 20. Institut Kurde de Bruxelles asbl
 21. Nav-Bel
 22. HDP
 23. HDK-België (Democratic Congress of the Peoples)
 24. Volkshuis/Halk Evi/Mala Gel
 25. SKB (Socialistische Vrouwen Unie)
 26. Linkse Socialistische Partij (LSP)
 27. Actief Linkse Studenten (ALS)
 28. SAP – Gauche anticapitaliste
 29. VSB (Vlaams Socialistische Beweging)
 30. LEF (Links Ecologisch Forum)
 31. Secours Rouge
 32. VRAK Aktie Vredesbelasting
 33. Hugo Van Rompaey, Honorary Senator
 34. Jo De Leeuw, activiste
 35. Willy Kuijpers, ere-Vlaams Volksvertegenwoordiger
 36. Jean Pierre Cravatte
 37. Isabelle Rossaert (PEN Vlaanderen)
 38. Orhan KILIÇ Koerdische activist
 39. Karin Verelst, filosofe, VUB
 40. Robrecht Vanderbeeken, acod cultuur
 41. Saddie Choua, sociologe, activiste, kunstenares
 42. Peter Terryn, activist
 43. Niko Buiten, Haarlem (Nederland)
 44. Filip De Bodt Gemeenteraadslid LEEF! Herzele
 45. Willy Mebis, Genk, Vrienden Welat Grnk
 46. Driessen Helena, Genk, Vrienden Welat Grnk
 47. Peter van Wetter, verpleegkundige
 48. Kariane Westrheim, Professor University of Bergen, Norway, Chairperson EUTCC
 49. Ramon Emmaneel, Activist
 50. Mas Atcheba
 51. Ludo De Witte, auteur
 52. Egbert Rooze, doctor theologie en activist
 53. Willem Cartigny, Utrecht, Ned.
 54. Marcello Devondel
 55. Olivier Stein, Lawyer, Progress Lawyers Network
 56. Rachid Moumni, Amazigh activist
 57. COORDINAMENTO ITALIANO SOSTEGNO DONNE AFGHANE Onlus
 58. Rik Delva
 59. Bilal Mastroianni

U kunt de oproep ondertekenen via [email protected].

F
E
E
D

B
A
C
K