Op 26 april start het zogenaamde “Kobani proces” in Ankara, Turkije.

Dit proces is gericht tegen 108 politici van de Democratische Volkspartij (HDP), waaronder de voormalige covoorzitters Figen Yüksekdag en Selahattin Demirtas. Het betreft politici die in opdracht van het Turkse regime werden gearresteerd. Het proces is een sluitstuk van de systematische repressie tegen de HDP, de derde grootste partij in Turkije. Gaande van een opheffing van de immuniteit van afgevaardigden, verkozen burgemeesters ontheffen uit hun ambt, het in beslag nemen van gemeenten, tot uiteindelijke arrestaties.

De absurde beschuldigingen liggen telkens in eenzelfde lijn: “gelinkt aan een terroristische organisatie”.

Onder de titel Invitation to Observe the Kobani Caserichtten de huidige covoorzitters van de HDP een oproep aan alle leden van het Europese Parlement en politieke partijen om het proces van nabij te volgen.

Vanwege de Covid-19 maatregelen en andere omstandigheden kunnen heel wat vrienden en sympathisanten van de HDP, en ook de plaatsvervangers het proces niet bijwonen. Daarom roept de HDP op om solidariteitsacties te organiseren op de bewuste dag van het proces (26 april). Hierbij de link naar deze oproep.

Hieraan werd intussen al gevolg gegeven vanwege het “Bureau of the Kurdish Friendship Group (KFG)” in het Europees Parlement: François Alfonsi (Groenen / EFA), Andreas Schieder (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE / NGL). Anderzijds hebben ook leiders van Europese politieke partijen een verklaring opgesteld; we verwijzen naar Heinz Bierbaum (Voorzitter van de Partij van Europees Links), Evelyne Huytebroeck en Thomas Waitz (covoorzitters van de Europese Groene Partij), Lorena Lopez de Lacalle (voorzitter van de Europese Vrije Alliantie) en Sergei Stanishev (leider van de PES – Partij van Europese Socialisten). In bijlage hieronder de verklaring.

Het Koerdisch Instituut sluit zich aan bij deze waardevolle oproep van de KFG. De leiders van de betrokken Europese politieke partijen zouden zeer verheugd zijn als alle politieke partijen, parlementsleden en burgerorganisaties die het proces tegen Kobani in Ankara niet kunnen bijwonen, een solidariteitsactie organiseren met de HDP op maandag 26 april vanaf 11.00 uur.

Wat kan je doen?

De Covid-19 maatregelen laten uiteraard niet veel mogelijkheden toe. Daarom ondersteunt het Koerdisch Instituut de oproep van de HDP om een zó groot mogelijke ‘blijk van solidariteit’ te tonen. In de komende dagen, en vooral op de bewuste dag van het proces (26 april – start om 11u).

Laat jezelf bijvoorbeeld fotograferen met een duidelijke slogan of afbeelding van HDP-politici en burgemeesters die zullen worden berecht. Zie voorbeeldje hieronder.

Om elk initiatief tot actie te vergemakkelijken, hierbij een link met foto’s van de gearresteerde HDP-politici en burgemeesters die zullen worden berecht.

Deel uw acties door de volgende hashtags #SolidarityWithHDP & #DefendKobani te gebruiken via Twitter (@Hdp_europe) of e-mailadres. We zullen ervoor zorgen dat deze acties in de media verschijnen.

Downloaden (PDF, 426KB)

F
E
E
D

B
A
C
K