Vandaag waarschuwde president Erdoğan in zijn speech ter gelegenheid van zijn staatsbezoek aan ons land iedereen die de PKK als vrienden beschouwd, maar de Belgische justitie wachtte niet op deze aanmaning om naar de pijpen van het Turks staatshoofd te dansen. Gisteren raakte immers al bekend dat 36 mensen en organisaties zullen worden gedagvaard wegens activiteiten gelinkt aan de PKK. Deze onderzoeken dateren reeds van 2006 en 2010, maar justitie lijkt van de gelegenheid gebruik te willen maken om haar ‘goodwill’ te tonen als partner in de strijd van de Turkse staat tegen de Koerdische beweging. Uit eerdere wikileaks-cables bleek ook al dat de Turkse inlichtingendiensten haar Belgische partner onder druk zetten om actie te ondernemen tegen Koerdische activisten in België.

Volgend bericht is overgenomen van deredactie.be:

Parket vervolgt 36 partijen voor deelname aan PKK-terreuractiviteiten

ma 05/10/2015 – 19:05 Belga Het federaal parket wil 36 personen en vennootschappen voor de correctionele rechtbank brengen omdat die deelgenomen zouden hebben aan de activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die beschouwd wordt als een terreurbeweging. De 36 zouden zich niet alleen moeten verantwoorden voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, maar ook voor het ontvoeren van minderjarigen, het gevangen houden van meerderjarigen en het uiten van doodsbedreigingen, allemaal in een terroristische context.

De vordering van het federaal parket komt er op een ogenblik dat het conflict tussen de Turkse staat en de Koerdische afscheidingsbeweging, na een kalmere periode van enkele jaren, opnieuw hoog oplaait, maar is het resultaat van een gerechtelijk onderzoek dat al in 2006 van start ging.

Ronselen

Uit dat onderzoek zou volgens het federaal parket zijn gebleken dat de PKK in België en in andere West-Europese landen op grote schaal jonge Koerden -onder wie ook minderjarigen- zou ronselen. Die zouden uit hun familiale omgeving worden weggerukt en in kampen in de Oostkantons mentaal worden klaargestoomd voor de strijd. De jonge rekruten wachtte daarna een opdracht bij de administratieve diensten van PKK, ofwel werden ze naar militaire opleidingskampen in Irak en Griekenland doorgesluisd om er te worden opgeleid tot guerrillastrijders.

Daarnaast zou de PKK zich in België bezighouden met de aanmaak en handel in valse identiteitsdocumenten en zou ze aan fondsenwerving doen bij particulieren en handelaars, veelal onder bedreiging of met geweld. Het geld moest dienen om de andere activiteiten te financieren. Het radiostation Mesopotamia, dat onder het televisiestation ROJ-TV in Denderleeuw valt, zou volgens het federaal parket dienst doen als operationeel PKK-communicatiekanaal. Zo zouden in traditionele liedjes boodschappen worden verwerkt over militaire acties die door het Turkse leger tegen vestigingen van PKK worden gepland.

Huiszoekingen

Het gerechtelijk onderzoek leidde in maart 2010 tot 18 huiszoekingen in Brussel, Dendermonde, Antwerpen, Verviers, Charleroi, Namen, Leuven en Luik, uitgevoerd door zo’n driehonderd speurders van de Brusselse federale gerechtelijke politie. Die vielen onder meer binnen in de lokalen van ROJ-TV in Denderleeuw maar ook bij het Kurdistan National Kongress, het Koerdische parlement in ballingschap. Daarbij werden zowel de voorzitter van dat KNK, Remzi Kartal, als de ondervoorzitter, Zubeyir Aydar, onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Beide mannen kwamen na korte tijd al vrij maar maken nu deel uit van de personen die het federaal parket wil vervolgen. Bij die verdachten zitten ook werknemers van ROJ-TV, alsook het bedrijf achter het televisiekanaal, ROJ NV, en de NV Sterk Productions.

“De tenlasteleggingen luiden deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, terroristische ontvoering van een minderjarige, terroristische wederrechtelijke vrijheidsberoving van meerderjarigen, het uiten van terroristische doodsbedreigingen en inbreuken op de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”, klinkt het bij het federaal parket, dat verder weinig commentaar kwijt wil over het dossier.

Morgen voor raadkamer

De Brusselse raadkamer moet zich morgen over het dossier buigen maar de verdediging van enkele verdachten heeft al aangekondigd dat ze bijkomend onderzoek vraagt. Naar alle waarschijnlijkheid zal de behandeling dan ook worden uitgesteld.

De huiszoekingen die in 2010 plaatsvonden, zetten toen heel wat kwaad bloed bij de Koerdische gemeenschap. Een kleine maand na de gerechtelijke acties betoogden een zo’n 5.000 Koerden in de straten van Brussel. Nu de spanningen in Turks Koerdistan opnieuw hoog oplopen, het bezoek van de Turkse president Erdogan aan België heel wat Koerdisch protest uitlokt en de gematigde Koerdische partij HDP bij de komende Turkse verkiezingen haar goede score van 7 juni 2015 hoopt te evenaren, valt het dan ook te verwachten dat de beslissing van het federaal parket om 36 mensen en vennootschappen te vervolgen voor hun deelname aan mogelijke terreuractiviteiten van de PKK, opnieuw tot protest zal leiden.

F
E
E
D

B
A
C
K