Duizenden kinderen, sommige niet ouder dan 12 jaar, worden vervolgd onder de antiterreurwetgeving omdat ze deelgenomen hebben aan demonstraties die gewijd zijn aan bezorgdheden van de Koerdische gemeenschap. Volgens de overheid zijn de demonstranten verdedigers van terrorisme. De demonstraties monden meestal uit in gewelddadige confrontaties met de politie. Een nieuw rapport van Amnesty somt de systematische misbruiken op die gepleegd worden tegen kinderen tijdens hun arrestatie, detentie en proces.
In het rapport getuigen kinderen over de mishandelingen tijdens hun arrestatie of voorhechtenis:
“Een politieagent greep me bij de arm en begon me te slaan met zijn matrak. Ik probeerde te ontsnappen maar werd gegrepen door een tweede agent die me ook begon te slaan. Nadien werd ik geschopt en geslagen door vier of vijf agenten”, vertelt een kind over zijn arrestatie tijdens een demonstratie in Diyarbakir.
Ondanks het wijdverspreide buitenproportioneel geweld, werd er tot dusver geen enkele politieagent aangeklaagd. Meestal krijgen de kinderen tijdens hun voorhechtenis onvoldoende rechtsbescherming.
“Kinderen die verdacht worden van deelname aan demonstraties worden in het politiebureau vaak opgesloten in de antiterreurafdeling voor volwassenen in plaats van de jeugdafdeling. Daar worden ze onderworpen aan officieuze ondervragingen zonder de aanwezigheid van een advocaat of maatschappelijk assistent. De resultaten van dergelijke ondervragingen worden later frequent als bewijs gebruikt tijdens de processen”, zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.
Eenmaal de kinderen in beschuldiging gesteld zijn, worden ze dikwijls maandenlang in voorhechtenis genomen tot er een uitspraak gedaan wordt in hun zaak. De kinderen worden in dezelfde omstandigheden als volwassenen opgesloten en hebben geen toegang tot onderwijs.
Vervolging is vaak gebaseerd op ontoereikend bewijsmateriaal of op bekentenissen die de kinderen onder druk hebben afgelegd. Kinderen worden veelvuldig berecht voor een volwassen rechtbank. De meeste processen resulteren in gevangenisstraffen van verschillende jaren.
De Turkse antiterreurwetgeving is zeer vaag en kan breed geïnterpreteerd worden.
“De Turkse autoriteiten zijn volgens internationale en nationale wetgeving verplicht om de rechten van het kind te beschermen gedurende hun arrestatie, detentie en proces. Deze rechten worden momenteel systematisch geschonden. Turkije moet haar antiterreurwetgeving dringend in lijn brengen met internationale standaarden. Er moeten ook maatregelen getroffen worden om de kinderrechten in Turkije in de toekomst beter te waarborgen”, besluit Lore Van Welden
Geen enkel kind zal onwettig of willekeurig van zijn vrijheid beroofd worden. De arrestatie, aanhouding of gevangenschap zal in overeenstemming zijn met de wet en zal enkel gebruikt worden in laatste instantie en voor een zo kort mogelijke periode.
Verdrag van de Rechten van het Kind, Artikel 37a

Nina Henkens
Beweging voor Kinderen zonder Papieren
Stafmedewerker
Kasteelstraat 4
9100 Sint-Niklaas
0487/31.95.64
fax:03 777 97 76
www.kzp.be

F
E
E
D

B
A
C
K