De campagne ‘Peace in Kurdistan’ meldde in een persverklaring dat “sinds de Turkse strijdkrachten op 23 april 2021 Noord-Irak/Zuid-Koerdistan zijn binnengevallen, er berichten zijn dat het chemische wapens heeft gebruikt tegen Koerdische guerrillastrijders in de regio’s Zap, Metina en Avasia.”

De verklaring herinnerde eraan dat “de Internationale Artsen voor de Preventie van Nucleaire Oorlog, de Verenigde Naties hebben opgeroepen om onderzoeken te starten naar het gebruik van chemische wapens door het Turkse leger in Zuid-Koerdistan. De frequentie van het gebruik van deze wapens en hun dodelijke efficiëntie is de afgelopen twee maanden toegenomen – er is intussen melding van meer dan 300 incidenten. De bewijzen van deze internationale misdaad en het aantal slachtoffers als gevolg van het gebruik van chemische wapens lopen op. Turkije is lid van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en ondertekenaar van het Verdrag inzake Chemische Wapens. Haar regering moet ter verantwoording worden geroepen. Als de daders niet ter verantwoording worden geroepen, kunnen andere staten in de regio worden aangemoedigd om dezelfde misdaden te plegen. Straffeloosheid zal ‘copycats’ aanmoedigen. Turkije zal worden beschouwd als het voorbeeld van een succesvol gebruik van chemische wapens.”

Peace in Koerdistan voegde hieraan toe: “Dit is niet de eerste keer dat de Koerden het slachtoffer zijn van een chemische oorlogsvoering. In 1919 opperde Winston Churchill als staatssecretaris ‘For War and Air’ dat de RAF chemische middelen diende te gebruiken tijdens de opstand in Irak: “Ik ben een groot voorstander van het gebruik van gifgas tegen onbeschaafde stammen.” Met onbeschaafde stammen bedoelde Churchill de lokale Koerdische, Arabische en andere volkeren. Zijn redenering ging louter om kosteneffectiviteit. Saddam Hoessein en het Iraakse leger gebruikten op 16 maart 1988 in Halabja chemische wapens tegen de Koerden naar het einde van de oorlog tussen Iran en Irak. Meer dan 5.000 mensen werden gedood in Halabja. Er waren berichten dat Turkije chemische wapens had gebruikt tijdens de invasie van Afrin in 2018 en de bezetting van Gire Spi en Serekaniye in 2019. Het falen van de internationale gemeenschap om Turkije sancties op te leggen voor zulke misdaden heeft de drang naar barbaarsheid aangemoedigd.”

De verklaring gaat verder als volgt: “Er heerste nogal wat verontwaardiging na de poging tot moord op Sergei Skripal en zijn dochter Yulia met een chemisch middel in Salisbury (Engeland) in maart 2018. In de nasleep hiervan – en na berichten over het gebruik van chemische wapens door de regering in Syrië – zei  de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson: “Het Verenigd Koninkrijk heeft een ontwerp van besluit ingediend om chemische wapens te bannen”. In juni 2021 reageerde de Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Barbara Woodward, op de VN en de OPCW-verklaringen dat acht aanvallen met chemische wapens waren toe te schrijven aan de Syrische staat: “Het is duidelijk dat dit regime over de middelen beschikt om chemische wapens te gebruiken en er ook geen probleem mee heeft om ze te gebruiken”. Met de recente escalaties waarbij Turkije gebruik maakt van chemische wapens, lopen we het gevaar dat chemicaliën het favoriete wapen worden in het Midden-Oosten en elders.

Groot-Brittannië ondertekende op 9 april 1930 het relevante Protocol van Genève, dat het gebruik van giftige gassen en bacteriën in oorlogen verbood. Groot-Brittannië ondertekende het Verdrag inzake chemische wapens op 13 januari 1993 en ratificeerde het op 13 mei 1996. Chemische oorlogsvoering is een oorlogsmisdaad, de aanstichter van het bloedbad in Halabja werd geëxecuteerd. De controle omtrent het gebruik van chemische wapens vereist echter politieke ondersteuning en in het bijzonder de steun van de grootmachten en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. “We eisen dat Turkije ter verantwoording wordt geroepen en gedwongen wordt om te stoppen met het gebruik van chemische wapens”, aldus Peace in Kurdistan.

(Zie ook het volledige artikel in Engels op de website van ANF News)

F
E
E
D

B
A
C
K