18 April 2012 | Tijd: 11:00 | Plaats: Het Plein – Den Haag
Den Haag 14 april 2012 – Op 18 april 2012 organiseren Armeense, Turkse, Koerdische en Assyrische organisaties een demonstratie waarbij aandacht wordt gevraagd voor de mensenrechtenschendingen in Turkije. Aanleiding voor deze demonstratie is het staatsbezoek aan Nederland van de Turkse president Gül van 17 tot 19 april 2012.
 
Dit bezoek van de president Gul vindt plaats in het kader van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Sommige mensen en bedrijven grijpen deze gelegenheid om het te vieren. Voor veel andere mensen is dit geen feest. Wat vieren we nu precies?

De festiviteiten rond de Turks-Nederlandse betrekkingen vinden plaats aan de vooravond van de week van 24 april, een beladen dag, waarop de georganiseerde ondergang van de Armeniërs in 1915 begon in het Ottomaanse Rijk; Nederland erkent die genocide, Turkije niet! Het anti-Armeense beleid is na genocide van 1915 niet gestopt. Het manifesteert zich in het Turkije van nu nog altijd: niet alleen door het gesloten houden van de grenzen met Armenië, het voorzien in een permanente voedingsbodem voor de haat tegen Armeniërs die niet alleen de vervolging en later de moord op de Turks Armeense journalist Hrat Dink ten gevolge had, maar ook het proces tegen zijn moordenaars tot een farce liet verworden, waarbij de werkelijke schuldigen volledig ongemoeid zijn gelaten. Moeten wij de moorden op de Assyriërs en religieuze minderheden vergeten? Of hoe zit het met de dood van de talloze mensen tijdens de Koerdische opstanden van 1925 (Sex Said), 1938 (Seyit Riza, Dersim) of meer dan veertigduizend doden als gevolg van de laatste oorloog tussen de PKK en de staat. Waarom zijn de daders van Sivas (Madimak Hotel, 1993) waarbij 36 Alevitische intellectuelen levend verbrand niet veroordeeld?

Volgens de berichten zitten er momenteel meer dan 100 journalisten, rond 7000 Koerdische politici (onder wie gekozen parlementariërs, wethouders en burgemeesters), duizenden politieke gevangenen en talloze minderjarigen vast in de Turkse gevangenissen zonder een proces verbal. Er zijn 15 Koerdische activisten in hongerstaking in Straatsburg sinds 43 dagen en meer dan 1500 politieke gevangen zijn meer dan 50 dagen in hongerstaking om aandacht te vragen voor een vreedzame oplossing van het Koerdische vraagstuk. Elk moment kan een hongerstaker doodgaan!

Moeten wij in Nederland blind zijn voor al deze grove mensenrechtenschendingen uit het verleden en nu? Integendeel, wij willen juist bij dit soort gelegenheden aandacht vragen voor de mensenrechtenschendingen uit het verleden en nu. Dit jaar wil men in Turkije een nieuwe grondwet schrijven. Wij streven ernaar dat Turkije een volwaardige democratie wordt waar men de fouten uit het verleden erkent, zoals de Armeense genocide en via democratische weg een oplossing vindt voor het Koerdische vraagstuk. Daarnaast moet men de daders van de Alevitische slachtoffers in Sivas veroordelen en meer rechten toekennen aan de Alevitische gemeenschap. De staat moet ook rekening houden met de wensen van de Armeense, Assyrische gemeenschap en andere religieuze en etnische minderheden.
Bij een staatsbezoek van de president van een land waar de mensenrechten op grove wijze worden geschonden moeten wij onze stem laten horen omdat wij vinden dat de economische belangen niet mogen prevaleren boven de mensenrechten! De zorgen over mensenrechten, vrijheid van godsdienst, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en rechten minderheden, worden breed door de Nederlandse politiek gedeeld en ook het meest recente Turkije rapport van het Europese parlement is uiterst kritisch. Op al deze gebieden negeert Turkije de eisen waaraan een kandidaat lidstaat van de EU moet voldoen.

De stellingname van Gül (Volkskrant van 14.04.2012) over discriminatie in Nederland getuigt in relatie met de opstelling van Turkije ten opzichte van de eigen minderheden dan ook slechts van een zeer kwalijke ironie. De Nederlandse regering zou er goed aan doen hierop te reageren.

De demonstratie benadrukt de noodzaak van verbetering in Turkije op het gebied van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, rechten van minderheden zowel in algemene zin als tegen de achtergrond van de verschillende problemen die er liggen, zoals de ontkenning van de Armeense genocide, de positie van Koerden in het land, omgang met godsdiensten zoals het Christendom, maar ook de problemen van de Alevieten.

Doel is een beter Turkije in menig opzicht, ondersteuning van de progressieve krachten die hetzelfde bepleiten in Turkije en uiteraard ook aandacht hiervoor in de betrekkingen met Gül en overige vertegenwoordigers van de Turkse regering.
 
Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
Federatie Koerden in Nederland (FEDKOM)
Assyrische Democratische Organisatie (ADO)
Federatie van Arbeiders uit Turkije in Nederland (HtiF) 

VOOR DE PERS
Voor meer informatie of achtergronden kunt u contact opnemen met:
Contactpersonen:
Mato Hakhverdian (FAON) 0641124558
Uso Dersimi (FEDKOM) 0653240016

F
E
E
D

B
A
C
K