PERSMEDEDELING – Vier Turkse onderdanen worden vervolgd wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie die een aanslag op Koerdische vertegenwoordigers en een Brusselse instelling tot doel hadden

Voor de 23ste Correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van 1ste aanleg gaat op vrijdag 1 oktober om 8u45 het proces van start tegen 4 Turkse onderdanen die voorbereidingen hebben getroffen om een aanslag te plegen tegen de Brusselse lokalen van het Koerdisch Nationaal Kongres en tegen de 2 boegbeelden van de KNK, Remzi Kartal en Zubeyir Aydar (foto).

In februari 2017 vernamen Remzi Kartal en Zubeyir Aydar dat er plannen gesmeed werden om een aanslag op hen beiden te plegen door agenten van de Turkse staat. Het was niet de eerste keer dat dergelijke geruchten ter ore van de Koerdische vertegenwoordigers in Brussel kwamen. Zoals ze ook voordien gedaan hadden lichtten Aydar en Kartal de Belgische autoriteiten in. Ze legden klacht met burgerlijke partijstelling neer in handen van de Brusselse onderzoeksrechter De Coster.

Het gerechtelijk onderzoek dat volgde bracht aan het licht dat inderdaad een aanslag werd voorbereid op Aydar en Kartal en mogelijk op het gebouw waar de lokalen van het Koerdisch Nationaal Kongres zijn gevestigd in het centrum van Brussel.

Zubeyir Aydar en Rezmi Kartal zijn beiden oud-leden van de Turkse Nationale Assemblee. Ze waren in Europa toen de Koerdische vertegenwoordigers in 1994 in het Turkse Parlement eerst werden belegerd en vervolgens aangehouden en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ze leven sindsdien als vluchtelingen in ballingschap. Remzi Kartal is medevoorzitter van Kongra-gel (Koerdisch Volkscongres).  Zubeyir Aydar is lid van het Bureau van het Koerdische Nationale Congres (KNK) en de Koma Civakên Kurdistanê (KCK).

Het onderzoek bracht tevens aan het licht dat het plan werd aangestuurd vanuit Frankrijk door twee verdachten. Op vraag van de Belgische onderzoeksrechter werd ook in Frankrijk een onderzoek gevoerd. Daar kwam aan het licht dat de twee personen die geïdentificeerd werden als organisatoren en aanstokers van het plan om Kartal en Aydar te vermoorden deel uitmaken van een bredere groep van een 5 à 6 tal personen die zich in Frankrijk bezighielden met het bespioneren van tegenstanders van het Erdogan regime. Maar vooral bracht het Franse onderzoek ook elementen aan het licht die aantonen dat deze groep rechtstreekse banden onderhield met 2 persoonlijke raadgevers van President Erdogan, Adnan Tanriverdi en Seyit Sertçelik, beiden leden van de destijds pas opgerichte Nationale Veiligheidsraad. Tanriverdi is een oud-generaal van het leger die sindsdien Sadat, een felomstreden privaat militair bedrijf naar het model van het Amerikaanse Blackwater, leidt. Sertçelik is een academicus gespecialiseerd in de ontkenning van de genocide op de Armeniërs maar die op dit moment betrokken is bij de Turkse bezetting van Syrische gebieden.

Het plan om een aanslag te plegen werd uiteindelijk verstoord omdat de Belgische politiediensten huiszoekingen hebben uitgevoerd waardoor het voor de aanslag planners duidelijk was dat hun plannen niet langer geheim waren.

Op 18 juni 2021 verwees de Raadkamer 4 personen naar de Correctionele Rechtbank wegens deelname of leiderschap van zowel een vereniging van misdadigers als van een terroristische organisatie.

Als leiders worden de twee verdachten vervolgd die vanuit Frankrijk het hele plan aanstuurden. Eén van de twee is een voormalig Turks politieman en verantwoordelijke voor de veiligheid in de Turkse ambassade in Parijs.

Als deelnemers worden een tussenpersoon vervolgd die de aanstokers in contact bracht met een mogelijke “hitman”. Ook de persoon die aangezocht werd om de aanslag uit te voeren wordt vervolgd.

Deze zaak kan niet los gezien worden van de bijzonder agressieve en criminele gedragingen van Turkse agenten in verschillende landen van Europa. Op 9 januari 2013 werden drie vrouwelijke Koerdische militanten in Parijs koelbloedig vermoord. Het onderzoek heeft aangetoond dat de dader handelde in opdracht van de Turkse inlichtingendienst MIT. Het proces ging uiteindelijk niet door omdat de verdachte een week voor de opening van het proces overleed. In Duitsland werd een pseudojournalist die ook een poging gedaan had om Aydar en Kartal te benaderen veroordeeld wegens spionage voor de Turkse autoriteiten. En eind 2020 werd ook in Oostenrijk een plan verijdeld om een aanslag te plegen op het leven van Berivan Aslan, een voormalig vertegenwoordiger van de Groene partij in het Oostenrijkse parlement.

Kartal en Aydar zullen zich burgerlijke partij stellen voor de Brusselse correctionele rechtbank.  Ze worden vertegenwoordigd door advocaat Jan Fermon van de Brussels Balie.

23ste Correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van 1ste aanleg, Justitiepaleis Brussel, zaal 01.1, vrijdag 1 oktober, 8u45. De zitting van 1 oktober 2021 werd intussen verdaagd naar een volgende zitting op 11 maart 2021. Een persconferentie zal plaatsvinden op 1 maart 2022.

F
E
E
D

B
A
C
K