11-03-2010 (Brussel)- Naar aanleiding van de grootschalige actie op 4 maart jl. tegen verschillende Koerdische organisaties in België en tegen de Koerdische satellietzender ROJ-TV, organiseert de Interparlementaire Werkgroep Koerden een persmeeting in de studio’s van ROJ-TV in Denderleeuw. Wij nodigen de Belgische pers en parlementsleden in het bijzonder uit om met journalisten van ROJ-TV te praten wiens materiaal in beslag genomen en beschadigd werd.

De operatie past binnen een grotere Europese politionele actie die duidelijk een verlengstuk vormt van de repressie tegen de Koerden in Turkije. Op 4 maart werden er in België een twintigtal Koerden op verdenking van banden met de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), die op de EU-lijst van terroristische organisaties staat, aangehouden. Inmiddels zitten nog steeds zeven Koerden gevangen.

In Europa klonk intussen al luid protest tegen deze operaties die duidelijk vanuit Ankara gestuurd worden. Gisteren hebben vijf Europarlementsleden een open brief geschreven waarin ze de ‘massale arrestaties’ van Koerden in België aan de kaak stellen. “Deze arrestaties stigmatiseren de Koerdische gemeenschap in Europa en schaden de democratische opening die in Turkije wordt gemaakt”, schrijven ze. Deze brief zal bezorgd worden aan de regeringsleiders van de EU-lidstaten, de ministers van binnenlandse zaken en justitie. De brief werd ondertekend door Europarlementsleden: François Alfonsi (Groenen/EVA-groep), José Bové (Groenen/EVA-groep), Jürgen Klüte (GUE/NGL-groep), Hélène Flautre (Groenen/EVA-groep), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL-groep), Cornellia Ernst (GUE/NGL-groep) en kan u lezen op www.kurdishinstitute.be.

Meer informatie: Derwich M. Ferho: 02/230 34 02 of 0479/56 29 62

F
E
E
D

B
A
C
K