Het Koerdisch Instituut te Brussel veroordeelt de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland en de mogelijke terreuraanslag in Nederland met veel dodelijke slachtoffers en gewonden.

In Nieuw-Zeeland vielen 49 doden en tientallen gewonden. In Nederland vielen drie doden en een vijftal gewonden. De daders van beide aanslagen zijn extremisten. De ene extreemrechts en de andere ex-jihadist uit Tsjetsjenië.

Zoals men zich herinnert is ook het Koerdisch Instituut meerdere malen het doelwit geworden van dergelijke gewelddadige aanvallen.

Op nieuwjaarsavond van 1994 werden een 200-tal Koerdische vredesactivisten uit Duitsland in Sint-Joost-Ten-Node aangevallen door een paar honderd Turkse extremisten. In 1998 werd het gebouw van het Koerdisch Instituut aangevallen en in brand gestoken door driehonderd Turkse extremisten. In november 2016 gebeurde dit opnieuw. Op verschillende andere plaatsen en data werden zowel Koerden, als Armeniërs en Assyrisch/Chaldeeuwse mensen aangevallen door heethoofden. Praktisch in alle gevallen werden deze aanslagen opgejut en opgehemeld door de extreem-nationalistische Turkse media. De Turkse autoriteiten hebben telkens opnieuw de daders rechtstreeks of onrechtstreeks gefeliciteerd.

De aanslagen op de drie Koerdisch vrouwen in Parijs (2013), op drie Koerdisch politieke leiders aan de onderhandelingstafel in Wenen (1989) en op drie andere Koerdische politieke leiders in een Grieks restaurant te Berlijn (1992) zijn nog niet vergeten. Achter de aanslag in Parijs zat de Turkse geheime dienst MIT, achter de twee andere zaten de Iraanse autoriteiten.

Er zijn talrijke krachtige aanwijzingen dat er vandaag opnieuw terreurgroepen aanwezig zijn in Europa om aanslagen te plegen op Koerdische organisaties en personen.

De veiligheidsdiensten van alle EU-lidstaten zijn op de hoogte van die groepen.Zolang de veiligheidsdiensten van Europa en de politieke autoriteiten dit gevaar niet efficiënt aanpakken zullen er dergelijke terreurdaden gepleegd worden. Het is nodig dat men de bron, de voedingsbodem van het terrorisme en extremisme weet aan te pakken.

Het Koerdisch Instituut roept iedereen op om alleen maar de weg van vrede, verdraagzaamheid en dialoog te kiezen. Respect voor ieders geloof, etnische identiteit en mening is de enige manier om vreedzaam samen te leven. 

Derwich M. FERHO,
voorzitter Koerdisch Instituut vzw

F
E
E
D

B
A
C
K