Ten eerste willen wij onze eer betuigen en hulde brengen aan het heroïsche martelaarschap van deze kameraden. We buigen ook eerbiedig het hoofd ten aanzien van onze schuldenlast tegenover hen en alle martelaren die hun leven opofferden voor Koerdische vrijheid. De executie van deze kameraden was het gevolg van politieke samenwerking en een kwaadaardig complot tussen Iran en Turkije, gericht op de liquidatie en vernietiging van de Koerdische verzetsbeweging. Om het politieke evenwicht te bewaren en om hun eigen belangen te verzekeren, hebben de bezettende machten in Koerdistan altijd naar de Koerden als zondebok aangewezen.
Het Koerdische volk strijdt al jarenlang voor hun legitieme en democratische rechten, en voor de bestendiging van democratie, gerechtigheid en vrijheid.  Hiervoor straften de bezettende machten in Koerdistan hen met een beleid van massale onderdrukking en uitroeiing. De leidende machten in het gebied beseffen maar al te goed dat vrijheid voor het Koerdische volk een inspiratie zou betekenen voor de strijd van andere naties uit het Midden Oosten. Net daarom werken de machthebbers intensief samen en implementeren ze samen veelvuldig complotten tegen de Koerden. Zo trachten ze de sterke wil en vastberadenheid van het Koerdische volk om te blijven strijden, te breken
Gewapend met een nieuw model en een nieuwe strijdmethode, startte het Koerdische volk in Oost Koerdistan tijdens het laatste decennium met een allesomvattende en inclusieve campagne. Het Iranese regime is echter in geen enkel scenario bereid de Koerdische identiteit en wilskracht te erkennen. In de laatste twee jaar kreeg het regime te maken met een breed gedragen ontevredenheid en daaraan gekoppelde protesten. Om dergelijke rusteloosheid de kop in te drukken, en vooral om de Koerdische vrijheidstrijd te liquideren, beantwoordde het regime de democratische en legitieme eisen van het volk met geweld, onderdrukking en andere onmenselijke daden. De executie van politieke dissidenten en Iranese burgers zijn schering en inslag geworden. Elke 8 uur wordt iemand geëxecuteerd in Iran.
De militaristisch geïnspireerde oligarchie, genesteld binnenin de Iranese staat, poogt de dictatoriale en unitaire regering te behouden. Niet alleen in Iran, ook daarbuiten, heeft men geprobeerd ontevreden mensen uit te schakelen en heeft men serieuze obstakels opgeworpen die de democratiseringstrend in de regio moeten tegenhouden. De executies van Koerdische en Iranese campagnevoerders maken zonder twijfel deel uit van die gevolgde politiek. Ondanks de aan kracht winnende strijd van de naties in het Midden Oosten en de succesvolle ontmanteling van verschillende regimes in de regio, blijft de Iranese staat hardnekkig vasthouden aan haar politiek van onderdrukking en gewelddadige onderdrukking van andersdenkenden: executies, moord, folteringen, arrestaties en het bedreigen van mensen zijn meer dan ooit aan de orde van de dag. Een alarmerend hoog peil van dergelijke onderdrukkingsmethoden wordt bereikt!
Het historische verzet van onze kameraden Ferzad, Shirin, Ali, Ferhad en Husen in Iranese gevangenissen, hun grote altruïstische bezieling en hun bijzondere vastberadenheid, zijn een symbool geworden voor de vrijheidsstrijd: het schonk de Koerdische natie een nieuw elan en maakte het Iranese vice-beleid ineffectief. Bij de eerste verjaardag van hun executie, roepen we de internationale gemeenschap en de Europese regeringen op om het Koerdische volk te steunen in hun verzet tegen de terreur die de bezettende machten in Koerdistan tegen hun bevolking gebruiken. Europa moet haar stem laten horen, in het aanschijn van zo een verschrikkelijke misdaden, tegen het Koerdische volk en tegen andere Iranese volkeren. Iran economische sancties opleggen zou enkel de burgerbevolking treffen en bovendien de macht van de revolutionaire garde bestendigen. En die legerkorpsen zijn de voornaamste verantwoordelijken voor het geweld tegen de bevolking. Europa zou enkele concrete stappen moeten overwegen, inclusief politieke sancties tegen het Iranese criminele regime. 
Lang leve de Koerdische verzetsbeweging….
PJAK – Free Life Party of Kurdistan, Belgium

F
E
E
D

B
A
C
K