De Koerden zijn een volk van zowat 35 miljoen. Zij leven verdeeld over Turkije, Irak, Iran, Syrië en de Kaukasus. Decennialang zijn zij reeds het slachtoffer van oorlog en geweld en de speelbal van regionale en internationale grootmachten. Het resultaat is verschrikkelijk: duizenden doden, martelingen, executies, etc. zijn dagelijkse kost geworden. Het Westen draagt mee verantwoordelijkheid en heeft totnogtoe weinig initiatieven genomen om de Koerdische kwestie tot een politieke oplossing te brengen.
 
De Turkse staat probeert sinds haar oprichting de Koerden te assimileren. In het Koerdisch gebied woedde tot 1999 een oorlog, waarbij 30.000 doden zijn gevallen. Zowat 3000 dorpen werden geëvacueerd of platgebrand. Vele miljoenen Koerden zijn op de vlucht en leven in erbarmelijke omstandigheden. Sinds 2001 heeft de Turkse regering verschillende wetgevende hervormingen doorgevoerd in het kader van de politieke criteria van Kopenhagen. Toch blijft de toestand in het zuidoosten van Turkije zorgwekkend; vele hervormingen worden in de praktijk immers nog steeds niet toegepast. De coördinatie blijft voor een politieke oplossing, die (gedeeltelijk) mogelijk wordt als Turkije de criteria van Kopenhagen ten volle nakomt. Voor ons kan er geen sprake zijn van een Turkse toetreding tot de EU indien zij de criteria van Kopenhagen niet ten volle naleeft. Dat is een begin van een oplossing voor de Turkse Koerden. Een volwaardige oplossing kan er slechts komen als de Koerden niet alleen gelijke rechten bekomen, maar ook autonomie binnen een federaal Turkije. Bovendien moet er een einde komen aan de economische boycot van het Koerdische volk door de Turkse regering.

Voor het post-Saddam tijdperk hebben de Koerden in Irak een van de sleutels in handen. Wij pleiten voor een bestuurlijk federaal Irak met drie grote regio’s en een sterk representatieve federale regering waarbij de verschillende bevolkingsgroepen volle rechten genieten. Wij eisen dat de coalitietroepen zo snel mogelijk alle bevoegdheden (inclusief economische) overdragen aan de Irakese bevolking.

In Iran en Syrië worden de Koerden eveneens systematisch gediscrimineerd en dit zowel op cultureel, economisch als op politieke vlak. Ook daar pleiten wij voor een federale oplossing binnen de huidige staten.
Ondergetekenden wijzen op de belangrijke taak van onze politieke verantwoordelijken binnen de internationale context.

Wij vragen:
– dat onze overheid bij alle betrokken partijen aandringt op een volledig respect van de volkeren- en mensenrechten. Dit houdt onder meer in dat standrechtelijke executies, folteringen van gevangenen en de vernietiging van Koerdische dorpen worden stopgezet. Bovendien moeten de economische, culturele en burgerlijke rechten worden gerespecteerd, alsook de garantie op een eerlijke rechtspraak.
– dat er gezocht wordt naar een politieke in plaats van een militaire oplossing van het conflict. De wapenhandel met alle landen van de regio moet worden stopgezet. Onze overheid dient bij de internationale gemeenschap alle diplomatieke initiatieven te nemen die leiden naar het respect van volkeren- en mensenrechten.

De Coördinatie "Stop de oorlog tegen het Koerdische volk" is een pluralistisch samenwerkingsverband van Belgische organisaties en individuen die samen initiatieven ondernemen om de Koerdische kwestie vooruit te helpen.
Ondertussen ondertekenden reeds meer dan 150 organisaties en personen van verschillende politieke strekkingen de platformtekst.

 

Interparlementarian Workgroup for ‘the Kurds’
en
Coördinatie ‘Stop de oorlog tegen het Koerdische volk’
Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel – Tel.: 0032/(0)2. 230.89.30
Fax: 0032/(0)2.231.00.97 – [email protected]    Bank: 853-8511274-41

F
E
E
D

B
A
C
K