In zijn eerste brief vanuit de gevangenis zegt Ragip Zarakolu, via zijn advocaat Özcan Kiliç: ‘Mijn arrestatie en beschuldiging van lidmaatschap van een illegale organisatie maken deel uit van een campagne die erop gericht is om alle intellectuelen en democraten in Turkije te intimideren en meer bepaald een einde te maken aan de steun voor de Koerden.’

Zarakolu liet weten dat tijdens de huiszoeking in zijn huis de politie enkel een paar boeken in beslag namen als ‘crimineel bewijs’ en niets gevonden hebben dat zijn zogezegde contacten met eender welke organisatie kan aantonen.

De boeken die in beslag genomen werden waren het tweede deel van de serie ‘Vatansis Gazeteci’ (Staatsloze Journalist) van Dogan Özgüden, hoofdredacteur van Info-Türk, ‘Habiba’ van Ender Öndes, ‘Peace Process’ van Yüksel Genç en drie manuscripten over de Armeense Genocide en Armeense geschiedenis.

Hij voegde toe dat in de hoofdkwartieren van de politie al zijn bankkaarten en kredietkaarten in beslag genomen werden.

Zarakolu herinnert eraan dat hij is uitgenodigd voor verschillende buitenlandse conferenties, zoals volgende week in Berlijn en later ook aan de US-Colgate University, Los Angeles and Michigan. ‘De overheid moet hen een antwoord geven over de echte reden voor mijn arrestatie’ aldus Zarakolu.

Zarakolu besluit zijn brief met de volgende oproep:

"Tijdens mijn ondervraging werd geen enkele vraag gesteld over de organisatie van wie ik verondersteld wordt lid te zijn. Ik werd enkel ondervraagd over de boeken die ik geschreven heb of van wie ik de redactie heb gedaan voor de uitgave en de openbare bijeenkomsten die ik bijwoonde of waar ik gesproken heb. Ik denk dat iedereen samen moet reageren tegen deze aanhoudingscampagne die in een collectieve lynching is veranderd. Deze illegale praktijken moeten stoppen.

F
E
E
D

B
A
C
K