Volledig rapport onderaan beschikbaar in het Engels.

Korte samenvatting:

Onder druk van de AKP-MHP coalitie hebben zowel de Opperste Verkiezingsraad als de kiesraden van provincies en districten onrechtmatige en onrechtvaardige beslissingen genomen. De beslissingen beogen een verandering van de verkiezingsuitslag van de lokale stembusgang eind maart en lijken het verlies van de regeringscoalitie om te buigen in een verkiezingsoverwinning. 

Ten eerste is het opvallend dat de bezwaren van de AKP bij de kiesraden veel vaker geaccepteerd werden dan de betwisting van de verkiezingsuitslag door kleinere partijen. Ten tweede verhoogt de AKP de druk op de Opperste Verkiezingsraad om, zelfs na een tweede hertelling van de stemmen, nieuwe verkiezingen te organiseren in Istanbul. Ten slotte heeft de Opperste Verkiezingsraad de overwinning van 5 HDP-kandidaten ingetrokken en toegekend aan kandidaten van de AKP.

De Opperste Verkiezingsraad geeft toe aan externe druk om de verkiezingsuitslagen te wijzigen in het voordeel van de AKP en druist daarmee in tegen de Turkse grondwet en haar eigen omzendbrieven. Het orgaan doet haar onafhankelijke en onpartijdige karakter teniet en kan bijgevolg onmogelijk eerlijke verkiezingen waarborgen.

 

Downloaden (PDF, 278KB)

F
E
E
D

B
A
C
K