Dit artikel werd eerder gepubliceerd op NavBel, de Belgische Democratische Raad van de Gemeenschappen uit Koerdistan.

Gisteren heeft het Belgische hof van cassatie een uitspraak gedaan over het PKK-proces in België. Zoals velen reeds weten, hebben Belgische lagere rechtbanken eerder nog  uitspraken gedaan waarbij de PKK vrijgepleit werd van terrorisme, en het conflict benoemd werd als een binnenlands conflict naar internationaal recht. Echter, de hardleerse federale procureur, opgejaagd door de advocaat en druk van Turkije, bleef maar verder procederen waardoor het dossier uiteindelijk bij cassatie belandde.

Op 28 januari 2020, deed het hof van cassatie een historische uitspraak door de eerdere uitspraken te bevestigen. Binnen Europa is deze uitspraak een unicum die hoogstwaarschijnlijk gevolgen zal hebben voor andere landen en zelfs de Europese Unie. De EU-terreurlijst moedigt heel vaak antidemocratische regimes aan om binnenlandse oppositie te criminaliseren en te onderdrukken in plaats van terreur te voorkomen. Wij hopen daarom dat de EU-terreurlijst zelf ook in vraag gesteld wordt.

De uitspraken van de Belgische rechtbanken verzetten de bakens in het debat  over de Koerdische kwestie, het optreden van de Turkse staat en de rol van de PKK. Daarom is deze uitspraak van historisch belang. Nu de geestdodende terreur-retoriek over het streven van de Koerden naar rechten, aangepast zal worden, kan de Koerdische kwestie en het misdadig optreden van Turkije veel beter begrepen worden. Ten tweede hopen wij dat met deze de-criminalisering de westerse overheden en de EU beter gepositioneerd zijn om Turkije te dwingen tot om een vreedzame en politieke oplossing te zoeken voor de Koerdische kwestie.

Als de Koerdische gemeenschap van België blijven we bij onze standpunt dat het streven naar nationale, culturele en politieke rechten voor het Koerdische volk legitiem zijn, en dat met een vreedzame, politieke en onderhandelde benadering het gewapend conflict gestopt kan worden. Het is heel spijtig om te zien dat Erdogan en zijn AKP-regering blijven vasthouden aan de oude gewoontes van geweld en Turkije hoe langer hoe meer wegleiden van de democratie en de rechtstaat.

F
E
E
D

B
A
C
K