"Europa moet met eigen ogen zien wat er met Koerdistan gebeurt."

Vanuit de bergen van Kandil verzekert de guerrillero-commandant, Bozan Tekin, dat de strijd van de PKK tegen de  Tukse bezetting bij de Koerden voor een mentaliteitswijziging heeft gezorgd.  Waar ze zich vroeger schaamden voor hun cultuur hebben ze, dankzij Abdula Ocalan, geleerd zich Koerd te voelen en ook mens. In dit interview maakt Bozan Tekin er zijn beklag over dat tot op dit ogenblik jammer genoeg nog geen enkele Europese regering een hand toestak. 
Karlos ZURUTUZA

Commandant Bozan Tekin begroet ons bij onze aankomst in één van de eenvoudige dorpen van Kandil met een glimlach en een vriendelijke handdruk. Hij wil meer weten over onze operatie om de informatieblokkade door de autonome Koerdische Regering in Zuid Koerdistan te doorbreken en hij nodigt ons dan uit om te gaan zitten voor de theeceremonie. In het huis van leem en stro met een dak van hout en stro vernemen we dat Tekin dweept met de Russische klassiekers en meer nog met  George Orwell  waarvan hij alles gelezen heeft. Mogelijk had hij hiervoor meer dan voldoende tijd gedurende de tijd die hij doorbracht in Turkse gevangenissen.
Al vlug zet hij zijn gsm aan. Hij wil ons enkele foto’s laten zien die Turkse soldaten maakten en die hij recent kreeg toegestuurd kreeg. Hij geeft geen details of de foto’s van een Koerdische militair kwamen of van een Turkse soldaat. Op de foto’s staan tanks en helikopters bij commissariaten; jonge soldaten poseren met zwaar wapenmateriaal en de Turkse vlag of samen met lijken van PKK – militanten waarvan de ingewanden zijn weggehaald. "Dat de hele wereld dit mag zien" vraagt Tekin ons. (Alles is te zien op zinarala.blogspot.com)

 

Voor het interview verwijderen wij ons uit het dorp om te vermijden dat dit herkend wordt en daarna door Turkse vliegtuigen gebombardeerd. Twee guerrillero’s gaan met ons mee, een Koerd uit Damascus en een andere uit Sirt (Noord Koerdistan). We zetten de camera op het statief en zij doen hetzelfde. Wij filmen de commandant en zij filmen ons. Dat was afgesproken. 

"Ze zeggen dat het internationalisme stierf met Che Guevara, maar dit interview is een mooi bewijs dat dit niet waar is" zegt Tekin, met een glimlach die de gevangenis en de bergen tot op heden niet hebben kunnen laten verdwijnen.

Het Turkse Leger heeft de aanvallen op Kandil in de voorbije weken verhevigd. Waarom is dat, volgens U?

Het AKP van Erdogan heeft aan prestige verloren en daarom voeren ze deze operaties uit. Ze hebben de islamieten, de Turken en de Koerden die op hen stemmen teleurgesteld en nu willen ze weer hulp verkrijgen. Bovendien heeft het PKK met succes verschillende operaties gerealiseerd en dat heeft het moreel van het Turkse Leger verminderd. Aan de andere kant staan we op enkele maanden verwijderd van Turkse verkiezingen en de partij die aan de macht is gaat deze operaties aanwenden om te laten zien dat de "strijd tegen het terrorisme" beslist verder gaat.

Maar jullie hebben beslist volledig "mobiel" te gaan en ver verwijderd van de kampementen/

Dat is juist. De situatie heeft ons niet geschaad maar we hebben er os aan aangepast. We hebben n u ongeveer 10.000 mensen en onze reactiecapaciteit is groter dan ooit. Noch Alexander de Grote, noch Sadam Hussein konden deze regio ooit controleren en het is duidelijk dat Erdogan en zijn generaals dit ook nooit zullen kunnen.

Behalve de Guerrillero’s lijkt het erop dat ook de mensen in de belangrijkste steden van Koerdistan zich gemobiliseerd hebben. Staan we voor een nieuwe opstand van de Koerden tegen Turkije?

Zonder twijfel. Het Volk heeft in de straten geantwoord op de folteringen die onze leider, Abdullah Öcalan diende te ondergaan. Hij werd zowel fysisch als psychologisch en hij heeft al verschillende keren gezegd dat hij liever sterft dan beledigd te worden. Hij zit nu 10 jaar vast en wordt beroofd van al zijn rechten. Maar ons Volk blijft hem steunen en steeds meer mensen komen voor hem op. Na de laatste folteringen reisde Erdogan naar Ahmed (Diyarbakir) en hij kwam in een stad terecht die volledig verlamd was door een staking. Het antwoord was eveneens massaal in Wan (Van), Colamerg (Hakkari), Mus…  De mensen zeiden dat het "genoeg" was en ze kwamen op straat. Elke Koerd die nu reageert is een guerrillero.

Toch is Erdogan copresident van de "Alliantie van Beschavingen", samen met Rodríguez Zapatero. Welk belang hecht U hieraan? 

Het is ironisch dat iemand die de gelijkstelling van de volkeren voorstaat 20 miljoen Koerden doodzwijgt, hen beledigt en  hun rechten ontzegt…   Zapatero is dus medeplichtig aan de barbarij die ons Volk moet ondergaan en dat moet zowel hemzelf als de andere Europese leiders tot nadenken stemmen. Zapatero en Erdogan leiden een vals project waarmee Turkije dan Europa weer aan het verleiden is. Ze zijn ermee akkoord de Koerden uit te roeien.

Het PKK is al decennia lang aan het strijden. Hebben ze al iets bereikt?

Het PKK is al 35 jaar ideologisch aan het strijden en al 30 jaar met de wapens onder de leiding van Abdullah Öcalan. We hebben méér dan eens de hand uitgestoken richting vrede, maar Turkije heeft ons geantwoord met een uitzonderingstoestand. Er is geen enkel verschil tussen de Turkse generaals en die van Franco of Salazar. Wij strijden tegen de bezetting van de Turken en het is duidelijk dat er zich een belangrijke mentaliteitswijziging voordeed bij de mensen. De Koerden waren beschaamd voor hun cultuur, voor hun Koerd zijn. Ons leerden ze op het college "betere Turken" te zijn. Maar Apo (Öcalan)  leerde ons niet enkel onszelf als Koerd te zien maar ook als mensen. Ons Volk werd zich bewust van zijn eigenheid en dat hebben we in grote mate te danken aan onze grote leider, Abdullah Öcalan. Hij wees ons de weg en we zullen hem steunen tot op de dag dat hij sterft.

Dromen jullie van een onafhankelijk Koerdistan?

Wij streven een democratisch confederalisme na. De PKK is een internationalistische beweging en telt in zijn rangen strijders met vele andere nationaliteiten. Er zijn behalve Koerden bij ons ook Russen, Duitsers, Armeniërs en zelfs Turken. Wij zijn geen nationalisten, we strijden niet voor een eigen Staat maar voor onze eigen rechten en onze vrijheid. Wij bevechten het imperialisme en geloven in een echte democratie die gebaseerd is op het socialisme en de samenleving onder de Volkeren. We hebben altijd samengeleefd met Perzen, Turken en Arabieren en we willen zo verder doen op een vreedzame manier.

Maar de Koerden hebben tot voor kort onder elkaar gevochten en ze blijven verdeeld.

Dat is juist. Het PKK was in oorlog met het PDK van Barzani en die was dan op zijn beurt aan het vechten met het PUK (Patriottische Unie van Koerdistan) van Jalal Talabani.
Wij hebben de KCK (Democratische Confederatie van Koerdistan) opgericht om Koerden uit Turkije, Irak, Iran en Syrië te verenigen in één organisme dat de democratische en Socialistische idealen moet stimuleren. Het PJAK (Partij van het Vrije Leven van Koerdistan)  is er één van de componenten van en de partij strijdt voor de vervanging van de theocratie van Teheran door een federale regering van die de rechten van alle Volkeren van Iran respecteert. Er is ook de PYD, de voornaamste partij van de Koerden in Syrië, die de idealen van Öcalan deelt.  Aan de andere kant, zowel Barzani als Talibani zijn zich bewust van de invloed KCK heeft in Zuid Koerdistan.
 
Welk is de eerste stap naar de oplossing van dit conflict?
 
De Turkse Regering moet zich terugtrekken of onderhandelen met ons. De PKK is op dit ogenblik is op dit ogenblik niet enkele de guerrilla maar de hele becolking. We hebben 22 vertegenwoordigers in het Parlement in Ankara maar toch blijven de Turken blijven hardnekkig volhouden dat er geen Koerden zijn in Turkije. Wetten dienen tot niets in Koerdistan omdat de Staat voortdurend in oorlog is.

Kan de toetreding van Turkije in de Europese Gemeenschap de zaken verbeteren?

Ja, duidelijk, want daarvoor zal Turkije het Europese democratiemodel moeten invoeren. Helaas heeft tot op heden nog geen enkele Europese regering ons de hand gereikt. Europa en de VS is geïnteresseerd in Turkije omwille van het potentieel van de markt maar vooral voor de strategische ligging die erg belangrijk is in de NATO. Ankara blijft ons echter bombarderen en zo lang dat duurt blijven we slachtoffer van de desastreuze westerse politiek in het Midden Oosten.

Voor het ogenblik worden ze zowel door de Europese Gemeenschap als door de Verenigde Staten beschouwd als "een terroristische groep".

In de Turkse Grondwet staat er geen woord over de Koerden. Er doen zich dagelijks arrestaties en folteringen voor.  De repressie van Ankara heeft de voorbije decennia duizenden dorpen verwoest en vier miljoen mensen verjaagd. Er zouden 5.000 Turken dood gebleven zijn "in vreemde omstandigheden", velen als slachtoffers van de vuile oorlog van het Ergenekon – netwerk, op touw gezet door Turkije zelf.  Jullie hadden Gernika, wij Diyarbakir, Mus, Sirnak, Wan… en nog duiken resten van verdwenen personen op. Europa beschouwt ons sedert 2000 "een terroristische organisatie" want de Turkse Regering controleert de informatiemedia en het westen drinkt van die bron. De Europarlementsleden moeten naar hier komen. Dan zullen ze met eigen ogen zien wat er gebeurt.

F
E
E
D

B
A
C
K