Ze vindt het niet kunnen dat Leterme ministerieel topoverleg wil over een hele reeks zaken, waaronder Roj TV.
Tijdens een onderhoud in Istanboel beloofde Leterme de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan dat hij "zo snel mogelijk" ministerieel topoverleg wil om de samenwerking op domeinen als personenverkeer en veiligheid te stroomlijnen.
Dat Leterme het ook over Roj-TV wil hebben, vindt Brepoels niet kunnen. "Het is niet de eerste keer dat Roj-TV wordt geviseerd. In het voorjaar van 2010 vond er onder druk van Turkije voor de zoveelste keer een grootschalige inval plaats bij Roj-TV in Denderleeuw, onder het mom van banden met de PKK", verduidelijkt ze. "Zoveel maanden na de inval loopt het onderzoek nog altijd, maar is er nog steeds geen aanklacht bekend".
De N-VA-politica benadrukt dat de zender conform alle wettelijke verplichtingen werkt en "geweldloos uitdrukking geeft aan de Koerdische stem". "Het doelbewust viseren van een belangrijk informatiekanaal voor de Koerden in ons land is onaanvaardbaar, louter en alleen omdat de vrije berichtgeving een doorn in het oog is van Turkije", oordeelt ze.
Voor Brepoels is duidelijk dat België en de andere Europese lidstaten dringend een meer kritische houding moeten aannemen tegenover Turkije.
KNS/RBR/

F
E
E
D

B
A
C
K