De daders van de aanval in Ankara kwamen niet vanuit Noordoost-Syrië, zoals de Turkse overheid beweert. Wij zijn geen partij bij het burgerconflict in Turkije en we moedigen de escalatie van dit conflict niet aan. De zoektocht van Turkije naar excuses om zijn aanhoudende aanvallen op onze regio’s te legitimeren en een nieuw militair offensief te lanceren, vergroot onze diepe bezorgdheid. Het aanvallen op infrastructuur, de economische hulpbronnen van de regio en de bevolkte steden is een oorlogsmisdaad. Daarom roepen wij de internationale gemeenschap op om passende standpunten in te nemen tegen deze terugkerende bedreigingen en vrede en stabiliteit in de regio te waarborgen“.
Een verklaring van Generaal Mazlum Kobanî, de opperbevelhebber van de Syrische Democratische Strijdkrachten in Noordoost-Syrië. Zijn uitspraken deed hij gisteren (woensdag 4 oktober 2023) naar aanleiding van de aanslag op het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken te Ankara op 1 oktober.
De verklaring van generaal Mazlum Kobanî, incl. zijn bezorgdheden en angst voor wat de Autonome Regio in Noordoost-Syrië (Rojava) te wachten stond, wordt vandaag (donderdag 5 oktober) bikkelharde realiteit.
Bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan verklaart Turkije openlijk aan de wereld dat de Turkse aanvallen zich zullen richten op ‘civiele infrastructuur’. Deze minister kondigt dus openlijk oorlogsmisdaden aan nog voor ze gepleegd worden!
Deze donderdagochtend 5-10 zijn er hevige aanvallen en bombardementen gestart op het hele grondgebied van Rojava. Gerichte plaatsen zijn onder meer dammen, energiecentrales, benzinestations, waterstations, migrantenkampen, dorpen en burgervoertuigen.
F
E
E
D

B
A
C
K