cultuurweekCultuur is een basisrecht!

Na het niet-gemotiveerde verbod op enkele activiteiten van de Koerdistan Cultuurweek in Sint-Joost-ten-Node, zijn nu ook de activiteiten van dit evenement op het Spanjeplein verboden. Het Brusselse College van Burgemeester en Schepenen heeft geen enkele reden gegeven voor deze beslissing. Het Koerdisch Instituut vzw legt zich niet neer bij deze onrechtvaardige en bijzonder laattijdige beslissing en stapt naar de Raad van State.

Op 22 september 2016 gaat normaal gezien de derde editie van de Koerdistan Cultuurweek van start. Dit interculturele feest zet de diversiteit en culturele rijkdom in de kijker van een voor velen onbekende regio. Vier dagen lang vinden er op verschillende locaties in Brussel culturele activiteiten plaats, die mensen van alle horizonten op een laagdrempelige manier laten kennismaken met verschillende tradities, volkeren en religies uit het Midden-Oosten. Het hart van de Cultuurweek ligt op het Spanjeplein, waar onder meer concerten, kinderactiviteiten, dans- en theatervoorstellingen worden georganiseerd en waar er traditioneel Koerdisch eten zal worden aangeboden.

We dienden een officiële aanvraag in voor het Spanjeplein op 13 juni 2016. Ondanks een eerder principieel akkoord en gunstige adviezen van alle betrokken diensten (waaronder de politie), kregen we op woensdag 14 september 2016 bericht van het College van de Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel dat al onze activiteiten op het Spanjeplein zijn verboden.

Merkwaardig genoeg wordt er in dit officiële schrijven geen enkele reden gegeven voor deze onverwachte en laattijdige afkeuring. Meer zelfs, de administratie van de Stad Brussel informeerde ons een week voordien nog dat de officiële goedkeuring door het schepencollege een ‘formaliteit’ was en dat het ’99 procent’ zeker was dat dit zou worden goedgekeurd. De redenen om dit aan te nemen waren de volgende: er was maanden geleden al een principieel akkoord gegeven over onze activiteiten, alle betrokken diensten hebben gunstige adviezen geleverd en er zijn nooit problemen geweest tijdens de voorgaande edities (2014, 2015). Meer zelfs, we huren materiaal van diezelfde administratie voor onze activiteiten op het Spanjeplein.

Daarenboven hebben we dit jaar, in samenspraak met de politie, bijkomende veiligheidsmaatregelen ingesteld, om eventuele spanningen te vermijden.

Dit alles doet de volgende vraag rijzen: waarom heeft de Stad Brussel onze activiteiten verboden? Hoe kunnen de burgemeester, de heer Yvan Mayeur, en zijn schepenen, een dergelijke beslissing motiveren, terwijl hier duidelijk geen (niet-politieke) redenen voor zijn?

De derde editie van de Koerdistan Cultuurweek gaat normaal over één week van start. Er zijn intussen onnoemelijk veel kosten gemaakt om tijdens dit bijzondere evenement een mooi en gevarieerd programma aan te bieden, dat zo veel mogelijk mensen bereikt. U vindt het volledige programma, met onder meer een feestelijke openingsreceptie in BOZAR, hier.

Aangezien we een dergelijke onrechtvaardigheid niet zomaar kunnen aanvaarden, hebben we op donderdag 15 september 2016 beroep ingediend bij de Raad van State, tegen deze onbegrijpelijke en ongefundeerde beslissing.

Gezien de gruwelijke gebeurtenissen die zich momenteel afspelen in de Koerdische gebieden, is een evenement als de Koerdistan Cultuurweek belangrijker dan ooit. Het brengt mensen samen in het doel van vrede en verdraagzaamheid. De Koerdistan Cultuurweek geeft onderdrukten een stem, een kans om de rest van de wereld te laten kennismaken met hun wereld en tradities.

Cultuur is een basisrecht en het is de taak van iedere democratische overheid om dat recht te waarborgen. Om die reden protesteren wij tegen de beslissing van het College van de Burgemeester en de Schepenen van de Stad Brussel. We hebben het recht om te bestaan en om onze cultuur te vieren!

Voor meer informatie: [email protected] of 02/230.34.02

 

Ondertekend door:

 • Koerdisch Instituut vzw
 • Institut Kurde de Bruxelles asbl
 • Assyrisch Instituut van België
 • Vereniging van Armeense Democraten in België
 • Cultureel Centrum van het volk van Mesopotamië
 • Volkshuis vzw
 • HDP Brussel
 • FEK-BEL, Koepelvereniging van Koerdische organisaties in België
 • Studentenvereniging van Koerdistan Vrede vzw
 • Info-Türk
 • Ateliers du Soleil asbl
 • GC Ten Noey
F
E
E
D

B
A
C
K