TEKST:

In een rapport gepubliceerd eind 2007 door "the Institute for international assistance and solidarity" wordt gedetailleerd beschreven wat de wettelijke obstakels zijn om de Koerdische Taal in de Turkse publieke ruimte te gebruiken. Heel wat wetten en reglementen laten niet toe dat er in de verschillende facetten van het publieke leven Koerdisch wordt gebruikt. Het gebruik van het Koerdisch wordt bemoeilijkt in het onderwijs, de administratie, de media, justitie, het politieke leven, het private leven en de handel. Heeft de Europese Commissie zicht op de wettelijke bepalingen die Turkije moet aanpassen opdat het Koerdisch in Turkije als volwaardige taal van een nationale minderheid wordt behandeld? Ziet de EC het aanpassen van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van talen in al deze facetten van de Turkse maatschappij als prioriteit in de onderhandelingen en absolute voorwaarde voor de toetreding van de Turkse staat tot de Europese Unie? Ziet de EC enige verbetering in de Turkse wetgeving rond het gebruik van het Koerdisch in alle bovenstaande facetten van de Turkse maatschappij? Kan de EC wijzen op inspanningen die de Turkse overheid reeds nam om het Koerdisch als minderheidstaal te erkennen? Op welke manier oefent de EC druk uit op de Turkse overheid om de nodige wettelijke aanpassingen door te voeren om het Koerdisch als minderheidstaal te erkennen en te laten gebruiken in de verschillende facetten van de maatschappij?

 

Handtekening(en): Datum:  3 juni 2008

F
E
E
D

B
A
C
K