Een week geleden begon Turkije aan een onrechtvaardige, onrechtmatige en onverantwoorde invasie van Noord-Syrië. Daarmee pookt het land het vuur van de Syrische burgeroorlog terug op en staat de veiligheid van de regio op losse schroeven. Bovendien komen de indrukwekkende verwezenlijkingen van het democratische project Rojava in gevaar.

Veel mensen hebben ons gecontacteerd met de vraag wat ze kunnen doen om een einde te maken aan het Turkse geweld en hoe ze hun solidariteit met de lokale burgerbevolking kunnen uiten. Daarom hebben we een brief gemaakt die jij kan downloaden om jouw bezorgdheid te uiten en maatregelen te vragen aan onze parlementsleden en lokale politici.

Geachte heer, mevrouw

Op woensdagmiddag 9 oktober nam Turks president Recep Tayyip Erdoğan eenzijdig de beslissing om lucht- en artilleriebombardementen uit te voeren op Noord-Syrië. Diezelfde avond is Turkije ook begonnen aan een grondoffensief tegen de regio. Volgens cijfers van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vielen al meer dan 70 burgerdoden en zijn 250.000 mensen op de vlucht voor het geweld.

De eenzijdige acties van Turkije zijn een grove schending van de soevereiniteit van Syrië en een zware inbreuk op het internationaal recht.

Als burger ben ik erg bezorgd over deze ontwikkelingen. Ze zijn een gevaar voor de regionale stabiliteit en zullen ook repercussies hebben voor de veiligheid in ons land. We kunnen ons verwachten aan nieuwe golven van migratie en een heropleving van Islamitische Staat. Bovendien lopen de Koerdische regio’s het risico op etnische zuivering. Dit moet met alle middelen worden vermeden.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vormden jarenlang de ruggengraat van de internationale coalitie tegen IS. In naam van het westen, de democratie en de mensheid werden grote offers gebracht om de terroristische groepering te verslaan. Hun strijd is dus onlosmakelijk ook onze strijd.

Ik vind het ontoelaatbaar dat de SDF en hun verwezenlijkingen in de steek worden gelaten. Daarom stuur ik u deze brief.

Het Defend Rojava Platform – een coalitie van journalisten, academici, studenten, middenveldorganisaties en bezorgde burgers – nam in haar platformtekst een aantal heel concrete maatregelen op die politieke vertegenwoordigers kunnen toepassen om het geweld te beëindigen. Ik deel ze graag met u en hoop dat u alles in uw mogelijkheid doet om:

  • dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen
  • elke poging tot etnische zuivering te voorkomen
  • een ‘no-fly zone’ in te stellen boven Noord-Syrië
  • een internationale vredesmacht (interpositiemacht) in te zetten die de veiligheid van alle betrokkenen kan garanderen en kan waken over het respecteren van een wapenbestand
  • de wapenhandel met Turkije stop te zetten en een wapenembargo af te kondigen
  • het NAVO-lidmaatschap van Turkije te bevriezen wegens het schenden van het NAVO-handvest
  • diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen, met vertegenwoordiging van de Autonome Administratie van Noordoost Syrië

Hoogachtend,

 

 

Downloaden (PDF, 157KB)

F
E
E
D

B
A
C
K