Naar aanleiding van deze resultaten riepen velen in Turkije de Turkse regering op om een dialoog aan te gaan met de DTP om het Koerdische vraagstuk vreedzaam op te lossen. Tijdens zijn bezoek aan Turkije benadrukte ook de Amerikaanse president Obama in een onderhoud met DTP-partijleider Ahmet Turk dat er een vreedzame oplossing moet komen voor de Koerdische kwestie in Turkije.

Vanuit de Turkse regering, generale staf en ambtenarij vielen er evenwel verklaringen te noteren dat het succes van DTP een gevaar inhoudt voor de nationale veiligheid van de Turkse staat. Op 14 april 2009 startte in 13 Turkse provincies een operatie van de politie waarbij meer dan 300 leden en activisten van de DTP werden opgepakt. Op het ogenblik van het versturen van dit persbericht zijn honderden Koerdische politici in Dyarbakir begonnen aan een tweedaagse hongerstaking uit protest tegen hun arrestatie. En dit niettegenstaande de DTP geen illegale organisatie is, maar een legale, legitieme, democratische partij, die in het Turkse parlement is vertegenwoordigd.

Deze vervolgingen van een democratische partij en politici vormen een schending van hun fundamentele rechten en van de politieke vrijheid.

 SLP-mandataris Farid Hemdane (districtsraadsvoorzitter Borgerhout) , die waarnemer was bij de lokale verkiezingen in Turkije, roept minister van Buitenlandse Zaken De Gucht dan ook op om – zowel op het bilaterale als het multilaterale vlak – de nodige stappen te zetten om deze onrechtmatige repressie te doen ophouden en om bij te dragen tot het opzetten van een dialoog met de DTP over de vreedzame oplossing van het Koerdische vraagstuk in Turkije.

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K