Daarmee zou Nederland het
voorbeeld van Duitsland volgen. Van Bommel: "Er wonen heel veel Koerden
uit Irak in Nederland. Als gevolg van de verbeterde
veiligheidsomstandigheden is de vestiging van een officieel consulaat
gerechtvaardigd." Een consulaat zou de belangen van Nederlanders in
Koerdistan en Koerden in Nederland beter kunnen behartigen. Tevens zou
een consulaat de economische betrekkingen kunnen verbeteren. "Het moet
tenminste onderzocht moeten," aldus Van Bommel, "maar ik zou op dit
moment geen bezwaren weten om een consulaat te openen." Op dit moment
heeft Nederland een honorair consul die de belangen van Nederland
behartigt. Een honorair consul is een zakenman die als erebaan de
functie van consul vervult.
Van Bommel heeft de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken gesteld.
 
1. Hebt u kennis genomen van het bericht dat Duitsland een officieel
consulaat opent in de Koerdische regio van Irak? (1)

2. Bent u van mening dat de situatie in Iraaks Koerdistan voldoende
stabiel is om daar een Nederlands consulaat te openen?

3. Bent u van mening dat de ruime aanwezigheid van Iraakse Koerden in
Nederland de opening van een consulaat daar rechtvaardigt? Kunt u uw
antwoord toelichten?

4. Deelt u de opvatting dat de opening van een Nederlands consulaat daar
goede steun kan bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven om economische
activiteiten te beginnen in dit deel van Irak? Kunt u uw antwoord
toelichten?

5. Bent u bereid de opening van een consulaat in de Koerdische regio in
Irak te overwegen? Indien neen, waarom niet?

Bron:
1 Trouw, 6 maart 2009 "Duitse consul kiest bewust voor Iraaks
Koerdistan"

 

F
E
E
D

B
A
C
K