Toch is er ook naar Turkije nog steeds een structurele uitvoer van Belgische wapens. In december 2008 gaf Vlaanderen nog een goedkeuring voor de levering van voertuigonderdelen voor het Turkse leger, via de Israëlische industrie. Verder werd via hetzelfde land warmtebeeldapparatuur geleverd. De vergunde Vlaamse export naar Turkije was in 2008 meer dan vier keer zo groot als in 2007. Het leeuwendeel hiervan komt door de leveringen van visualisatieschermen. Het turkse leger en de turkse militaire industrie, rijfden tussen januari en juni een levering van deze schermen binnen met een waarde van meer dan 5 miljoen Euro.
Inez Louwagie, Vredesactie vzw
http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=303

F
E
E
D

B
A
C
K