Het Koerdisch Instituut, Vrede vzw, de Europese vertegenwoordiging van de Democratische Partij der Volkeren (HDP Europe), de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), dr. Marlene Schäfers (MENARG, UGent), Barış için Avrupa Forumu (BAF), het Masereelfonds, Info-Türk en diverse andere ondersteunende organisaties en personen lanceren samen de solidariteitscampagne #SOSTurkey. U vindt de eerste lijst van ondertekenaars onderaan de platformtekst.

Het doel van de campagne is een breed solidariteitsnetwerk te creëren met de slachtoffers van de huidige repressie en om te ijveren voor een democratisering van Turkije.

De campagne begint met verschillende conferenties. De eerste ging over de druk op de academische vrijheid en vond plaats aan de Universiteit van Gent op 25 oktober. De tweede gaat over de Persvrijheid en vindt plaats in het Internationaal Perscentrum in Brussel op 26 oktober.

Daarna organiseren we ook conferenties over de repressie van de politieke oppositie (dinsdag 7 november, Huis der Parlementsleden), de schendingen van de mensenrechten en de vervolging van mensenrechtenactivisten (meer info volgt) en het gebrek aan basisrechten voor verschillende etnisch-religieuze groepen (meer info volgt). We willen het eerste deel van deze campagne beëindigen met een groot solidariteitsevenement in de lente over de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en vakbonden.

Hieronder vindt u de Platformtekst die dient als uitgangsbasis voor de campagne en de lijst van eerste ondertekenaars. De platformtekst kan nog ondertekend worden tot het einde van het jaar en dat via een email – met daarin uw naam (en eventueel uw functie of gemeente) of deze van uw organisatie –  naar [email protected]

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de campagne of als u graag wil deelnamen of ondertekenen.

Platform #SOSTurkey
[email protected]
www.sosturkey.org

www.facebook.com/groups/1398030343551454/

 

Platformtekst: #SOSTurkey

Wij, de ondertekende organisaties en individuen, maken ons ernstig zorgen over de toenemende repressie in Turkije. Na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 breidde de vervolging van (echte of vermeende) critici van het Turkse regime zich razendsnel uit naar alle geledingen van de samenleving. Meer dan honderdduizend mensen werden ontslagen, een gelijkaardig aantal mensen werd aangehouden of opgesloten in de gevangenis en een onbekend aantal mensen zag zijn of haar eigendommen in beslag genomen worden. De grondwetswijzigingen die Turkije in een presidentieel systeem zullen veranderen, zullen ondertussen steeds meer macht concentreren in de handen van één persoon, de Turkse president.

Onder de noodtoestand worden fundamentele vrijheden drastisch ingeperkt, zoals de vrijheid van vergadering en de persvrijheid. De Turkse autoriteiten verbieden stakingen en demonstraties en dwongen meer dan 180 media te sluiten. Geen enkel land ter wereld heeft zoveel journalisten in gevangenis zitten als Turkije. De repressie tegen de academische wereld begon al begin 2016 met de vervolging van meer dan duizend academici die een petitie hadden getekend om de oorlog in de Koerdische regio te stoppen. Na de couppoging volgde een grootschalige zuivering van het hele onderwijssysteem. In het nieuwe schoolcurriculum werd de evolutietheorie geschrapt en vervangen door extra lessen over de islam en de jihad.

Ook de politieke oppositie kreeg het hard te verduren, waarbij de pro-Koerdische Democratische Partij der Volkeren het eerste doelwit werd. Beide covoorzitters, verschillende parlementsleden en enkele duizenden HDP-leden zitten in de gevangenis. In het Koerdische zuidoosten namen de Turkse autoriteiten gemeentebesturen over door verkozen burgemeesters te vervangen door regeringsgetrouwen. Dit terwijl de hernieuwde oorlog in het zuidoosten hele steden tot puin herleidde en meer dan een half miljoen mensen dakloos maakte.

De rechterlijke macht werd eveneens hard getroffen. De dag na de couppoging werden meer dan tweeduizend rechters en openbare aanklagers geschorst, een aantal dat nadien nog toenam. Ook advocaten worden gearresteerd, vooral wanneer ze degenen die geviseerd worden tijdens de zuiveringen verdedigen. Door het gebrek aan een onafhankelijke rechterlijke macht, komt de rechtsstaat in het gedrang en hebben vervolgden geen kans op een eerlijk proces.

Ook binnen de administratie, het leger en de politie werden duizenden mensen weggezuiverd. Bedrijven worden gesloten, hun eigendommen aangeslagen. Tot slot delen ook mensenrechtenorganisaties, organisaties uit de civiele samenleving en vakbonden in de klappen. Zelfs Amnesty International zag haar lokale directeur en personeelsleden gearresteerd worden. De zuiveringsacties zorgen voor onnoemelijk leed. Families worden gescheiden van hun dierbaren. De ontslagen personen verliezen vaak niet enkel hun inkomen maar ook hun eigendommen, waardoor hele families tot armoede veroordeeld worden en al verschillende getroffenen zelfmoord pleegden.

Wij, de ondertekenaars, willen een breed solidariteitsnetwerk uitbouwen met iedereen die te lijden heeft onder de repressie in Turkije. We ondersteunen de acties en campagnes van verschillende organisaties en individuen tegen de huidige politieke en sociale onrechtvaardigheden in Turkije.  En we vragen alle democratische politieke krachten en instituties om druk uit te oefenen op de Turkse regering om:

  • de onmiddellijk vrijlating te verkrijgen van iedereen die enkel en alleen vervolgd wordt omwille van zijn of haar mening, geloof of politieke overtuiging
  • te garanderen dat beklaagden een eerlijk proces krijgen en
  • jobs, goederen en tegoeden terug te geven aan allen die onterecht slachtoffer werden van de zuiveringsacties

Wij, de ondertekenaars, willen ons inzetten voor een democratisch Turkije waarin:

  • de noodtoestand wordt opgeheven
  • de militaire operaties stoppen en vervangen worden door een politiek proces om tot een vreedzame oplossing te komen voor de “Koerdische kwestie” en waarin slachtoffers van de oorlog vergoed worden en oorlogsmisdaden niet onbestraft blijven
  • een democratische grondwet de scheiding der machten respecteert
  • mensenrechten en fundamentele vrijheden gerespecteerd worden, waaronder persvrijheid, vrije meningsuiting, vrijheid van vergadering, academische vrijheid, godsdienstvrijheid, vrijwaring van foltering, recht op leven, recht op een eerlijk proces, vrijwaring van arbitraire detentie, het recht om deel te nemen aan de politieke besluitvorming, vakbondsrechten, sociale rechten, vrouwenrechten, LGBT-rechten, …
  • volkenrechten gerespecteerd worden en waarin de verschillende etnisch-religieuze bevolkingsgroepen hun eigen taal kunnen spreken, hun eigen cultuur en geloof kunnen beleven en hun eigen vertegenwoordigers mogen kiezen  

 

Eerste ondertekenaars

Organisaties
Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)
Koerdisch Instituut vzw
Institut Kurde asbl
Vrede vzw
HDP Europe, de Europese vertegenwoordiging van de Democratische Partij der Volkeren (HDP)
Masereelfonds
Barış için Avrupa Forumu (BAF) – The European Forum For Peace
Info-Türk
Institut Assyrien de Belgique
KNK – Kurdistan National Congress
SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project) – Gauche anticapitaliste
GrondStroom
V-SB
Critica
Roodlinks.be
NavBel, Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan
’t Uilekot vzw
Maison du Peuple BXL
Union des Femmes Socialistes
Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw
Links Ecologisch Forum (LEF-FGE )
Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ)
ATELIERS DU SOLEIL ASBL
Mouvement Chrétien pour la Paix
Centre d’Action Laïque
Comité de défense de la Cause Arménienne de Belgique (CDCA Belgique)

 

Politici
Bart Staes, Europees parlementslid Groen
Mark Demesmaeker, Europees parlementslid N-VA
André du Bus, Brussels Parlementslid en Lid Franse Gemeenschapscommissie (cdH)
Marc Hendrickx, Vlaams Volksvertegenwoordiger en 1-ste schepen stad Mechelen (N-VA)
Filip De Bodt gemeenteraadslid LEEF! Herzele
Geert VANWAEYENBERGE, SP.A-gemeenteraadslid van Zottegem
Hugo Van Rompaey, eresenator, gewezen parlementslid en oud-burgemeester van Geel (CVP/CD&V)
Vandenberghe Lionel, gewezen senator (voor SP.A-SPIRIT)
Willy Kuijpers, voormalig burgemeester en parlementslid (Volksunie/N-VA)

Schrijvers en journalisten
Philippe Leruth, journalist, voorzitter Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)
Anthony Bellanger, secretaris-generaal Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)
Isabelle Rossaert, vicevoorzitter van PEN Belgium/Vlaanderen
Dogan Özgüden, journalist, hoofdredacteur Info-Türk
Inci Tugsavul, journalist
Sandra Cangemi, journalist, Milaan, Italië
Lucina Kathmann, auteur, Mexico/United States
Selçuk Gültaşlı, journalist
Erol Özkoray, schrijver, Zweden

Academici
Dr Marlene Schäfers, Middle East and North Africa Research Group (MENARG), UGent
Dr. Meryem KANMAZ, Doctor Sociale en Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent)
Prof. Dr. Marlies Casier (CRG, UGent)
Prof. Dr. Anne Morelli (U.L.B.)
Dr. Ruth Kevers, Education, Culture & Society research group, KU Leuven

Prof. Kariane Westrheim, University of Bergen, Norway

 

Civiele samenleving

Peter Sandor, European Commission, Brussels
Thomas Weyts, oprichter Facebook-groep ‘Solidaridariteit tegen de repressie in Turkije’
Augustin Atcheba, diplomatiek vertegenwoordiger van Kabilië voor de Benelux
Marie-Françoise CORDEMANS, sympathisante du Comité belge pour la levée de l’état d’urgence en Turquie, Bruxelles
Steven Vergauwen, algemeen secretaris ICEC/ICEC – stafmedewerker/ambassadeur VVB
George de Ceuninck van Capelle LLM, Den Haag, Adviseur Europese Unie o.r
Emiel Dullaert, medewerker maandblad Meervoud vzw
Willy Wolsztajn, artiest, Brussel
Lieve Devijver (Herent)
Hélène Piralian, psychoanalyst, Frankrijk
Elise Thiry, sociaalassistent, Namen
Denise Rossaert, gepensioneerd, Overijse
Jean Pierre Cravatte
Joke De Leeuw, activistische filosofe
Luk Sips, art & activism
Constance van Dorp, Valkenswaard, Nederland
Geert Claeys, Brugge
Ramon Emmaneel
Iris Keiser
Luc Desmedt, Gent
Hubert Sergeant, Evergem
Nurten Ozdemir
Kees Tramper
Niko Buiten, natuurliefhebber, Haarlem, Nederland
Lynn Foster, gepensioneerd, Canada
Gabriella Gagliardo, Italy
Yvon Princen
Bulent OZBEK, ondernemer
Carla Cazzaniga
Antoinette Correa
Hugo Vreven, rechtvaardigheidsactivist

Estella Schmid, Peace in Kurdistan Campaign, UK

Campagnevoeren kost geld.

Wil u deze campagne een financieel duwtje in de rug geven, dan zijn giften welkom via het rekeningnummer van het Koerdisch Instituut vzw

IBAN: BE35 8538 5112 7037

BIC: NICABEBB

met vermelding “steun #SOSTurkey”.

F
E
E
D

B
A
C
K