Beste vrienden, sympathisanten, collega’s,
 
Het Koerdisch Instituut in Brussel doet een dringend noodoproep voor hulp aan de Koerdische vluchtelingen in Syrië. De gehele Syrische bevolking lijdt momenteel, maar de weinige noodhulp die er is, raakt niet tot in de Koerdische gebieden. Vandaar dat wij op eigen initiatief middelen trachten in te zamelen voor Heyva Sor, de Koerdische Rode Halve Maan. Zij is de enige organisatie die kan noodhulp kan garanderen in de Koerdische gebieden, los van etnische, religieuze of politieke achtergrond.
In bijlage vindt u onze oproep in pdf. Ook sturen wij een link met een video-oproep. Wij hopen dat u deze boodschap via de media die uw organisatie voorhanden heeft (website, tijdschrift, sociale media, mailinglist) zoveel mogelijk kan verspreiden.
 
Elke hulp is welkom. De Syrische Koerden staat het water aan de lippen!
 
Campagnesite Video-oproep

‘Responsibility to protect’?

De burgeroorlog in Syrië woedt in volle hevigheid voort. Heel het land lijdt onder de instabiliteit, de economie krimpt ineen. Er heerst stijgende interetnische en interreligieuze agressie. Niet in het minst aangewakkerd door fundamentalistische en extremistische groeperingen, o.a. Al Qaida-aanhangers, gesteund door buitenlandse machten (Turkije, Qatar, Saudi Arabië, Iran…), …
In de landelijke gebieden, zoals West-Koerdistan, zijn de gevolgen van de oorlog verwoestend. Voor de revolutie waren de Syrische Koerden erg afhankelijk van handel met Aleppo en andere grote steden. Nu Aleppo en de omliggende provincie verzonken zijn in oorlog, is dat alles verleden tijd.
Turkije mengt zich ook in het gewoel. Ze sloot haar grens met Syrië en maakt zo humanitaire hulp onmogelijk. Daarnaast oefent Turkije druk uit op de Kurdisch Regional Governement (KRG) in Irak om de Syrische grensovergang ook daar dicht te houden. De centrale overheid in Bagdad heeft de overgang in al-Qa’im om dezelfde reden gesloten.
De meer dan drie miljoen Koerden in het noorden van Syrië zitten gevangen tussen de politieke spelletjes van haar machtige buren. De troepen van het regime in Damascus bombarderen langs de ene kant, Turkije stuurt langs de andere kant gewapende extremisten op hen af.
Hoewel de premier van de KRG, Nechervan Barzani, de heropening van de grenzen heeft afgekondigd, is het nog onduidelijk wat de lange termijn zal brengen. De KRG heeft schijnbaar geen strategie ten aanzien van de Syrische Koerden. Dat maakt de zaak enkel nog moeilijker.
Een tijd terug leek de KRG beslist de crisis in West Koerdistan te bedaren. Toen de eerste tekenen van gevaar opdoemde, trokken duizenden Koerdische vluchtelingen de grens over, in het bijzonder zij die het geweld in Damascus en de noordelijke delen van het provincie Aleppo ontvluchtten. Op enkele weken tijd bood het Domiz-kamp in noord-Irak opvang aan een 15.000-tal Koerden. De families in Domiz leefden enkele maanden lang in betere omstandigheden dan hun landgenoten die onderdak zochten in Libanon, Jordanië en Turkije. Tegen midden september 2012 was de instroom verdrievoudigd en konden de KRG-resources deze niet meer bijhouden. De KRG verklaarde zich onbekwaam zovelen op te nemen. Daarenboven kampt de VN-operatie van het Hoge Comité voor de Vluchtelingen in Domiz met een tekort aan tenten.
Ondertussen is de afgelopen 45 dagen de kost van leven in crisis ondragelijk geworden aan de Syrische kant van de grens. Voedsel, medicamenten en brandstof voor verwarming zijn schaars. Veel families zijn verhuisd van het ene deel van Syrisch Koerdistan naar het andere, maar zulke verhuizingen bieden geen hulp aangezien de economische situatie in heel het land dezelfde is. Voor de meeste van de drie miljoen Koerden in Syrië is vluchten geen optie.
De situatie is kritiek. Niemand weet wanneer de Syrische burgeroorlog zal eindigen, laat staan hoe. De Koerden, die nog niet zo lang geleden dachten een politiek troef in handen te hebben, dreigen deze nu te verliezen te midden van strategisch machtsmisbruik en de economische chaos, tenzij degelijke humanitaire hulp op de scène verschijnt. Op dit moment is die nood hoog. Een steuncampagne, opgezet door de internationale NGO’s, is de beste startplaats.
Koerdisch Instituut Brussel organiseert een inzamelactie ter ondersteuning van de Koerdisch Rode Halve Maan, Heyva Sor. De hele bevolking van Syrië staat oog in oog met een humanitaire catastrofe. De weinige hulp die Syrië bereikt raakt echter amper tot in de Koerdische gebieden, vandaar deze oproep. Heyva Sor is actief in West Koerdistan maar maakt geen onderscheid op basis van etnie, ideologie of religie. Financiële steun is het meest efficiënt, zodat Heyva Sor zelf de benodigde medicijnen en materialen kan aankopen.
U kan een bijdrage storten op BE35 8538 5112 7037, met mededeling ‘Heyva Sora Kurdistan-Rojava’.
Voor meer info: [email protected] of 02/230.34.02
_________________________________________________________________________________________________________________
www.kurdishinstitute.be
Tel : + 32  2  230 34 02
Fax: + 32  2  231 00 97
Email: [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K