Kurds want peace33 Koerden worden vandaag vervolgd door de Belgische justitie op basis van de Belgische terrorismewetgeving. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn opgekomen voor de Koerdische zaak en hebben de Koerdische cultuur gepromoot. Op vraag van de Turkse staat worden deze onschuldige mensen in België vervolgd voor vermeende betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze rechtszaak is een schande voor de Belgische democratie en betekent een gevaar, niet enkel voor de Koerden, maar voor eenieder die opkomt voor zijn of haar mening.

De Koerdische activisten worden ervan beschuldigd betrokken te zijn bij terroristische activiteiten, hoewel zij allen uitsluitend geëngageerd zijn in vreedzame politieke en democratische activiteiten in België.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op bewijs dat voortgebracht is door de Turkse staat, die tevens burgerlijke partij is in deze zaak. Diezelfde Turkse staat voert ondertussen een oorlog tegen de Koerdische bevolking, begaat misdaden tegen de mensheid en onderdrukt op een brutale manier Turkse en niet-Turkse mensenrechtenactivisten, journalisten, syndicalisten, advocaten, politici, academici en iedereen die de AKP-regering en haar president bekritiseert.

Tot op de dag van vandaag werd er geen onderzoek gedaan naar bewijsmateriaal dat de aantijgingen tegen deze activisten weerlegt.

Het Openbare Ministerie gebruikt een vaag concept van een zogenaamde “PKK-wolk” en stelt dat alle Koerdische activisten en culturele of andere organisaties deel uitmaken van deze wolk. Dit is onjuist. Niet iedere Koerdische burger of organisatie, die opkomt voor de basisrechten van het Koerdische volk, is lid van de PKK. Bovendien, om te bewijzen dat de PKK een terroristische organisatie is, verwijst men naar het feit dat de PKK op de Europese lijst van terroristische organisaties staat. Deze lijst heeft echter geen juridische waarde en werd opgesteld in de nasleep van 9/11. De PKK werd op deze lijst gezet na zware druk van de Turkse regering. Helaas zijn het net de AKP en mr. Erdogan zelf die zowel direct als indirect de terreur van jihadisten steunen. De afgelopen vier jaar reisden duizenden Europese jihadi’s vrij door Turkije naar Syrië om zich bij IS/ Daesh aan te sluiten. De Turkse overheid tolereerde dit en organiseerde bovendien logistieke en medische ondersteuning voor de jihadisten binnen Syrië. Jihadisten die, zoals we weten sinds de aanvallen in Parijs, ook actief zijn in Europa. Het is dan ook belangrijk om mee te geven dat er recent een oproep van meer dan 100 Europarlementsleden werd gelanceerd om de PKK van de lijst van terroristische organisaties te verwijderen.

We accepteren niet dat deze activisten worden vervolgd zonder ooit een daad van geweld te hebben gepleegd. We roepen op tot steun aan deze 33 Koerden. Belgische en Europese middenveldorganisaties hebben niets te winnen bij een verzwakking van de democratische basisrechten. Amnesty International en Human Rights Watch hebben de Turkse repressie tegen allerlei organisatievormen, zoals vakbonden, LGBT-activisten en tegen Koerdische en Armeense minderhedenculturen al verschillende malen aangeklaagd. Deze Turkse normen mogen niet de onze worden.

We zijn van mening dat deze rechtszaak een open en frontale aanval is tegen onze fundamentele burgerlijke en democratische rechten, zoals vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van vereniging en vergadering. De inzet van het proces gaat veel verder dan de Koerdische kwestie. Een veroordeling van deze Koerdische activisten zou een onterechte toepassing zijn van de terrorismewetgeving, hetgeen de uitholling van de fundamentele rechten van éénieder in Europa met zich zal meebrengen .

Naam & voornaam

Functie

E-mail

Gsm

Wenst u deel uit te maken van de initiatiefgroep rond deze oproep?

F
E
E
D

B
A
C
K