Journalist en hoofdredacteur van Info-Türk Dogan Özgüden

Journalist en hoofdredacteur van Info-Türk Dogan Özgüden

De humanistische journalist en verdediger van de mensenrechten en de rechten van  minderheden,  Dogan Özgüden, is het slachtoffer geworden van een lastercampagne door negationisten (van de Armeense Genocide) en Turkse ultranationalisten.

Ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de genocide van 1915 ontwikkelen dezelfde media als in 2008 opnieuw een campagne van laster en agressie, waarvan het doelwit ook ditmaal Dogan Özgüden is.

Een website ten dienste van de negationisten, ondersteund door de erevoorzitter van de  Ataturkse Gedachte Vereniging in België, speelt een toonaangevende rol in deze haatcampagne.

http://www.info-turk.be/441.htm#44e

De democratische publieke opinie kent meneer Özgüden zeer goed, zijn werk als integere journalist sinds 60 jaar en zijn compromisloze strijd tegen onrecht, zijn onverzettelijke houding tegenover de gevestigde machten in Turkije en zijn waardige houding, zonder valse uitvluchten tegenover de realiteit van de genocide van 1915, maken hem tot een belangrijk doelwit van de Turkse staat en milieus van negationisten en ultranationalisten.

De goede wil die deze milieus al meer dan 20 jaar kunnen genieten, heeft hen toegelaten op het grondgebied van België een agressiviteit te ontwikkelen die tot een nog grotere geslotenheid heeft geleid van een deel van de bevolking van Turkse afkomst.

Als deze milieus vandaag ongehinderd mensen kunnen bedreigen, dan komt dit mede door de passiviteit van bepaalde Belgische politieke partijen die zich uit politiek opportunisme laten overweldigen door de negationistische ideologie georkestreerd door de Turkse staat.

Geen laster kan het beeld van Dogan Özgüden bezoedelen, maar de verbale en fysieke agressiviteit van deze negationistische en ultranationalistische kringen goed kennende, vertellen we hen dat Dogan niet alleen is! Wij, de ondertekenaars van deze oproep, bieden  hem al onze steun aan en roepen de Belgische autoriteiten op tot de grootste waakzaamheid.

Brussel, 13 mei 2015

De Vereniging van Democratische Armeniërs van België
Het Assyrisch Instituut van België
Het Koerdisch Instituut Brussel
Het Huis van het Volk
Les Ateliers du Soleil
Stichting Info-Türk

Contact: [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K