De Koerdische bevolking in Iran en Turkije willen:
1- Erkenning van Koerdische vraagstuk en oplossen van de kwestie via dialoog en democratische methoden.
2- Creëren van een klimaat van onderhandeling en dialoog, onmiddellijke stopzetting van iedere militaire operatie.
3- Erkenning van economisch, cultureel, politieke en burgerlijke rechten zoals vrijheid van meningsuiting, onderwijs in eigen moedertaal en vrijheid van vergadering en organisatievorming van Koerden.
4- Vrijlating van de politieke gevangen en stoppen met de doodstraf.
Dit zijn de minimale voorwaarden voor een menselijke bestaan in iedere samenleving. De Turks en Iraanse overheden gaan door met hun ondemocratische en onmenselijke beleid tegen de Koerdische bevolking en voeren hun druk op door grootschalige bombardementen uit te voeren in Zuid- Koerdistan.
Wij roepen alle Europese overheden, politieke organisaties, vakbonden, Turks, Iraanse, Irakese organisaties en de Koerdische organisaties en bevolking op om druk uit te oefenen op de Iraanse en Turkse overheden om onmiddellijk te stoppen met hun militaire agressie in Koerdistan.
Stop de oorlog, Koerden willen democratie en vrede
Het Koerdisch Academisch Netwerk

F
E
E
D

B
A
C
K