Genoeg met de manipulatie en conspiratie van de militaire-islamitische macht die, terwijl ze de les blijft spellen aan de Arabische landen, zonder stoppen de kinderen van de oudste beschavingen in Mesopotamië blijft uitmoorden!

Na de Armeniërs en de Assyriers, een eeuw geleden, blijft Ankara de Koerden vervolgen.

35 Koerdische burgers zijn woensdagavond vermoord aan de turks-irakese grens door luchtaanvallen van het Turkse leger in Uludere.

“Ze hebben ons vrijwillig afgeslacht. Waarom is al dit bloed vergoten? Ze zijn ons een antwoord verschuldigd”. Met de tranen in de ogen, weigert Kitan Encu zijn opstand te verbergen. Hij verloor  11 familieleden tijdens de bombardementen georkestreerd door het Turkse leger, dichtbij zijn Koerdisch dorp.

Selahattin Demirtas, co-president van de BDP Partij voor Democratische Maatschappij), de voornaamste pro-koerdische partij in Turkije, spreekt van een afslachting. Hij verzekert dat alle slachtoffers burgers waren.

Genoeg is genoeg.

Het gaat niet om een simpele vergissing. Dit is een nieuwe reeks bloeddorstige operatie door de islamitische leider Tayyip Erdogan en zijn generaals in de National Veiligheidsraad.

Onder dit nieuwe militaire-islamitische regime, zullen duizenden Koerdische leiders, honderden journalisten en advocaten het nieuwe jaar achter tralies vieren, simpelweg omdat ze voor de rechten en vrijheden van het Koerdische volk opkwamen, voor de nationale en religieuze minderheden van Anatolië maar ook minderheden uit Europa waaronder België.

Intellectuelen, schrijvers, briljante redacteuren worden momenteel vastgehouden in Turkse gevangenissen.

In plaats van een wetsontwerp voor de bestraffing van de ontkenning van de genocide zoals in Frankrijk goed te keuren, bevestigen alle Turkse politieke partijen hun schandelijke verzet tegen de erkenning van de Armeense genocide in 1915.

Het merendeel van de Turkse media, die onder  controle staat van het system, blijven tegenstanders van verraad aan het vaderland en de Turks-islamitische suprematie beschuldigen, dit alles terwijl ze de schendingen van de mensenrechten blijven negeren.

Genoeg is genoeg.

De langdurig aanhoudende misdaden belemmeren de militaire-islamitische macht niet om lessen in democratie te geven aan Syrië,  democratische hervormingen te eisen en vragen een einde te maken aan de repressie.

Genoeg met de hypocrisie van de leiders van de westerse mogendheden die zwijgen over de gruwelijke misdaden die herhaaldelijk gepleegd worden door het leger, de politie. Genoeg met  de rechtvaardiging van hun geopolitieke en strategische bondgenoot die ze als model voor miljoenen onderdrukten uit het Midden-Oosten in Noord-Afrika opleggen.

De westerse media blijft gehuld in stilzwijgen als het gaat over  de eeuwigdurende misdaden van deze bloeddorstige macht of ze vermelden ze slechts in een paar regels als eenvoudige feiten.

Genoeg is genoeg.

Er moet een einde komen aan dit schouwspel en er moet onmiddellijk gereageerd worden op de misdaden van de militaire-islamitische macht.

Als politieke migrantenorganisaties afkomstig uit Turkije, roepen we de leiders en de  Belgische en Europese media op niet langer  medeplichtigen van Ankara te blijven en een stevige positieve in te nemen in alle gouvernementele en parlementaire instanties tegen de wreedheden en schendingen van de mensenrechten die in dit land gepleegd worden en dat kandidaat-lidstaat is van  Europese Unie.

Assyrisch Instituut van België
Koerdisch Instituut te Brussel
Stichting Info-Türk
Vereniging van democratische Armeniërs in België

 

F
E
E
D

B
A
C
K