Op sommige onderwerpen zoals relaties, seksualiteit of familiaal geweld
rust een groot taboe bij bepaalde gemeenschappen of minderheidsgroepen.
Het is echter belangrijk om net deze moeilijke onderwerpen bespreekbaar
te maken zodat eventueel misbruik en geweld kan voorkomen of bestreden
worden.
Hoe je dit echter aanpakt en hoe je sensibiliseert is echter niet altijd even
duidelijk.
Tijdens deze studiedag worden enkele projecten voorgesteld waarbij de
sensibilisatie rond moeilijke onderwerpen centraal staat. We hopen dat u
van deze goede praktijken iets kan opsteken en eventueel kan meenemen
naar de eigen werking.
Wanneer: Vrijdag 14 december
Waar: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
(Ernest Blerostraat 1 – 1070 Brussel)
Programma
9u30: Welkom & Ontvangst
(Koen Dedoncker, Stafmedewerker Beweging tegen Geweld –vzw Zijn)
9u40: Voorstelling van het traject dat met kwetsbare vrouwen werd afgelegd om het thema geweld
bespreekbaar te maken.
Sarah Avci (Coördinator, Femma Intercultureel)
10u10: Hoe werken rond sensibilisatie van allochtone mannen rond geweld en seksualiteit?
Thomas Demyttenaere (Beleidsmedewerker kwetsbare migranten, Sensoa)
10u40 – 11u00: Koffiepauze
11u00: Sensibiliseringsproject rond familiaal geweld bij Turkse vrouwen. Taboedoorbrekend werken
aan de hand van praatgroepen, film, toneel, stellingen …
Ilknur Karasakal (Adviseringsconsulent en educatief medewerkster, Turkse Unie van België)
11u30: Voorstelling van het project bruidskoffer, een methodiek om in homogene of gemengde
groepen thema’s zoals relatieconflicten en familiaal geweld bij allochtone gemeenschappen
bespreekbaar te maken, direct correcte informatie te verspreiden over waar hulpverlening in
de regio beschikbaar is en een juist beeld te geven over hoe deze hulpverleners werken met
situaties van familiaal geweld.
Elke Hooyberghs (Beleidsmedewerker, INGent) en Alain Slock (Coördinator, CAW Artevelde)
12u00: Het bespreekbaar maken van eer binnen de Koerdische gemeenschap. De rol van eer binnen
de Koerdische diaspora.
Barîn Aldur Qesrî (Vrijwilliger, Koerdisch Instituut)
12u30: Lunch
Inschrijven kan tot maandag 10 december 2012 via [email protected]
De studiedag is gratis. Accreditering voor vroedvrouwen werd aangevraagd.
Dit initiatief is eveneens in samenwerking met: Koerdisch Instituut, ICRH, RHEA Gender Diversiteit, VG, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Femma

F
E
E
D

B
A
C
K