Er is in de grond uiteraard geen verschil tussen een Amerikaans of een Russisch bombardement. Buitenlandse machten die in een land militair interveniëren hebben doorgaans lak aan het welzijn of de zorgen van de plaatselijke bevolking.

De Amerikaanse president Barack Obama, tevens Nobelprijswinnaar voor de vrede, had nog maar net georakeld dat de Russische bombardementen in Syrië een ‘recept voor onheil’ zijn, toen berichten binnenliepen over burgerdoden na een bombardement van zijn eigen luchtmacht op een ziekenhuis in Kunduz. Even te voren, drie dagen lang, overspoelden de internationale media ons met berichten over burgerdoden als gevolg van de Russische bombardementen in Syrië. In de verspreide berichten en politieke reacties was er sprake van ‘doden’, ‘slachtoffers’, van veroordelingen ook, maar in elk geval niet van ‘mogelijke collateral damage’, zoals de militaire top een tikkeltje te droog reageerde op de eerste berichten dat er 19 doden zijn gevallen in een medische faciliteit van Artsen zonder Grenzen in Kunduz, Afghanistan. Uiteraard zou president Obama dit ‘tragische incident’ niet veroordelen, zoals hij dat gewoonlijk met gelijkaardige ‘incidenten’ van tegenstanders placht te doen.

Het lijkt een cynische samenloop van omstandigheden, maar dat is het niet. Er is in de grond uiteraard geen verschil tussen een Amerikaans of een Russisch bombardement, ook niet in intenties want buitenlandse machten die in een land militair interveniëren hebben doorgaans lak aan het welzijn of de zorgen van de plaatselijke bevolking. Anders zou het niet zo moeilijk zijn om een Europees fonds te spekken voor de opvang van oorlogsvluchtelingen in de regio, dat nu amper gevuld raakt. Herinner je ook hoe de VN afgelopen winter aan de alarmbel trokken omdat ze geen fondsen meer hadden om 1,4 miljoen Syrische vluchtelingen de winter door te helpen.

‘Verschrikkelijk nieuws’

Het budget dat de VN zocht was het equivalent van 4 maanden inzet van Belgische gevechtsvliegtuigen boven Irak in de strijd tegen Daesh. België had met andere woorden op zijn eentje de Syrische vluchtelingen kunnen bijstaan. Maar zo werkt het niet in een wereld waar belangen (van ons of onze bondgenoten) primeren.

De aanval op een Afghaans ziekenhuis komt enkele dagen na de aanval van een door Saudi-Arabië geleide aanval op een trouwpartij in Jemen waar meer dan 130 mensen werden gedood. Het duurde enkele dagen vooraleer de VS reageerde op het ‘verschrikkelijke nieuws’, zij het alsof het om een of andere natuurramp ging en niet om een logisch gevolg van een brutale Saudische oorlogscampagne waarbij al maandenland burgerdoelen worden geraakt met vele duizenden doden tot gevolg.

De Saudi’s krijgen alle Amerikaanse steun (en wapens) in dit gruwelijke conflict. De Saudische minister van Buitenlandse Zaken bevestigde dat “wij met onze bondgenoten, met inbegrip van de VS, samenwerken rond deze doelen”. Amper een kritisch woord ook over de maritieme blokkade die de Saudi’s rond Jemen hebben aangelegd hoewel ze voor een enorme hongersnood in Jemen zorgt.

Het beeld dat de VS wil oproepen dat ‘zijn’ oorlogen of die van zijn bondgenoten de ‘goede’ oorlogen zijn, noodzakelijk om tot vrede en stabiliteit te komen, heeft even een behoorlijke dreun gekregen. Niet alleen omdat er burgerslachtoffers zijn gevallen, maar vooral ook omwille van de parallelle gelijkenissen met de ‘veroordeelde’ Russische bombardementen in Syrië. Desalniettemin missen jaren van oorlogspropaganda en medeplichtigheid van media over Afghanistan hun effect niet. De Russen zullen wel gauw weer de grote dreigende vijand zijn, geleid door een gewetenloze machiavellist die niet omkijkt naar burgerslachtoffers.

Je zal daarom ook in de toekomst niet makkelijk westerse politieke tenoren horen spreken over het ‘oorlogsmoerras’ in Afghanistan, zoals Obama de mogelijke gevolgen van het Russische optreden omschreef. 687 miljard dollar is nochtans het oorlogsbudget dat de VS volgens een rapport van het Amerikaans Congres eind 2014 in dit eindeloze conflict heeft verkwist met 0,0 resultaat. De Taliban zijn nog steeds een militair te duchten macht en sociaaleconomisch zit het land aan de grond met drie kwart van de bevolking op of onder de armoedegrens.

Bombardementenkader

Het is niet louter lef van de Amerikaanse president om de Russische acties als onverantwoord te omschrijven gewoon omdat ze buiten het eigen ‘bombardementenkader’ vallen. Het gaat ook over het gedeeltelijk onvermogen van een belangrijk deel van de media om zich kritisch op te stellen ten aanzien van het eigen buitenlands- en veiligheidsbeleid. De VS zijn zelf al maanden in de weer om aan het hoofd van een internationale coalitie stellingen te bombarderen van Daesh (de Islamitische Staat), maar ook van andere radicale groepen in Syrië en in Irak. Er worden daar weinig kritische noten bij geplaatst, zoals dat ook te weinig het geval was bij de hoera-berichten over Afghanistan waar alles ‘volgens plan’ verloopt en het land grote vooruitgang zou hebben geboekt. U moet de cijfers van Unicef over kinderarbeid of de enorme moeder- of kindersterfte er maar eens op raadplegen om te zien dat deze peperdure oorlog (ons land besteedde er rond de 600 miljoen militaire euro aan) een grote fiasco is.

Aanslag op de Belgische begroting

En zo komt het dat, om even ook naar eigen land terug te keren, dat het er nog altijd makkelijk ingepompt raakt dat we moeten investeren in ons militair apparaat zodat we onze ‘verantwoordelijkheid ten aanzien van onze NAVO-partners’ kunnen leveren. Luidens diverse berichten is onze minister van Defensie vragende partij om het defensiebudget op termijn met enkele miljarden euro extra te spekken ook al betekent dat zonder meer een aanslag op onze begroting.

Die miljarden zijn nodig om nieuwe peperdure gevechtsvliegtuigen aan te schaffen die ook in de toekomst aan militaire missies zoals in Afghanistan, Libië en Irak moeten deelnemen. Grondige en kritische evaluaties van deze operaties blijven uit. Dat ze juist hebben bijgedragen tot de destabilisatie en chaos in de betrokken landen is niet iets wat het politiek en militair establishment ons graag zal willen vertellen. Als het recept de kwaal is, dan betekent dit natuurlijk het morele (en economische) failliet van het militair industrieel complex.

F
E
E
D

B
A
C
K