free pol prison Kurd

De Iraanse president Hassan Rouhani kondigde bij zijn aantreden afgelopen zomer een verzachting aan van het binnenlands beleid. Onder zijn leiding executeerde de Islamitische republiek in 2013 echter 458 personen, wat het totaal voor dat jaar op 687 brengt. Dit maakt Iran wereldleider in het aantal executies per capita. In de eerste maanden van 2014 was er een verdere stijging van het aantal executies vast te stellen.

Hieronder vindt u de lijst van de 28 Koerdische politieke gevangen in Iran die de doodstraf hebben gekregen. Deze lijst is niet exhaustief. Zo goed als allen zijn veroordeeld voor Mobarebeh, ‘vijandschap jegens God’, wegens lidmaatschap van Koerdische politieke partijen.

Koerdische politieke gevangenen in Iran

We doen een oproep om de Iraanse Ambassade in Brussel en de Minister van Buitenlandse zaken hierover aan te schrijven!

Habibollah Latifi, Loghman en Zaniar Moradi en Mostafa Salimi zijn in direct levensgevaar.

Ambassade van de Islamtische Repubkiek Iran

Franklin Rooseveltlaan 15,

1050 Brussel

[divide]

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Rue des Petits Carmes 15,

1000 Bruxelles

F
E
E
D

B
A
C
K