Beste Koerdische Vrienden,

Vandaag herdenken wij samen met het Koerdische volk de tragische gebeurtenissen in Wenen op 13 juli 1989, nu 20 jaar geleden. Toen werd een laffe moord gepleegd op dr. Ebdelrehman Qasimlo, de Secretaris-Generaal van de Democratische Partij van Iranese Koerdistan. Met hem werden ook zijn assistent en zijn adviseur afgeslacht in de kamer waar deze Koerdische delegatie onderhandelde met de Perzische autoriteiten uit Teheran over een autonoom statuut voor de Koerdische bevolking van Iran.

Vandaag wil ik de nagedachtenis van dr. Ebdelrehman Qasimlo eren. Hij was een leider die trachtte met vreedzame dialoog autonomie voor de Koerden van Iran te bereiken. Hij streefde naar een autonome en democratische samenleving: scheiding van Kerk en Staat, gelijkheid van mannen en vrouwen, vrije markteconomie, zelfbestuur. Zijn leuze was: democratie voor Iran, autonomie voor de Koerden.

Schuldigen voor de misdaad van 13 juli 1989 werden nooit gevonden. Naar aanleiding van recente bekentenissen zou blijken dat het huidige Iranese regime achter de aanslag zat. Op deze bijzondere dag wil ik me dan ook aansluiten bij jullie eis om het dossier te heropenen.

F
E
E
D

B
A
C
K