Goedemiddag,

Beste vrienden,

Ik ben Matthias Diependaele, nieuw verkozen Vlaams Parlementslid voor de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Als voormalig parlementair medewerker van Frieda Brepoels, Europees Parlementslid voor de N-VA, ben ik bijzonder dankbaar dat ik vandaag samen met u de 20ste verjaardag van de moord op Dr. Abdul Rahman Ghassemlou kan herdenken. Frieda Brepoels betreurt het dat zij hier vandaag zelf niet aanwezig kan zijn, wegens de installatie van het nieuwe Europees Parlement in Straatsburg. Daarom heeft ze mij gevraagd om haar boodschap van steun aan u over te maken.

Precies 20 jaar geleden werd Dr. Ghassemlou, voormalige secretaris-generaal van de Koerdische Democratische Partij in Iran, brutaal vermoord in Wenen. Op dat moment was Dr. Ghassemlou samen met 2 andere Koerden aan het onderhandelen over een vreedzame oplossing voor de Koerden in Iran. De Iraanse regering leek direct betrokken bij de moord. Zo vaardigde het Oostenrijkse Hof in november 1989 een aanhoudingsbevel uit voor de 3 Iraanse onderhandelaars. De Oostenrijkse regering beschuldigde de Iraanse regering ook expliciet van het aanzetten tot aanslag. Bovendien toont recent bewijsmateriaal aan dat ook prominente leiders van het huidige Iraanse regime een aanzienlijke rol zouden kunnen hebben gespeeld. Ondanks dit bewijsmateriaal, werd de zaak gesloten zonder gevolg.

Wij veroordelen deze gang van zaken ten stelligste: elk principe van de democratische rechtsgang wordt immers geschonden. Daarom vraagt Frieda Brepoels, samen met de N-VA om het onderzoek naar de moord op Dr. Ghassemlou te heropenen. Wij geloven dat zowel de herdenking van de 20ste verjaardag van de moord als het recente interne protest tegen de Iraanse leiders, momentum creëert om de waarheid te achterhalen. De werkelijke rol van de Iraanse geheime dienst en de huidige leiders moet duidelijk en publiek worden gemaakt.  

In haar streven naar Vlaamse autonomie in Europa, beschouwt de N-VA het als cruciaal om de rechtmatige vraag naar zelfbeschikking van andere volkeren in Europa en de wereld te ondersteunen en verdedigen, of het nu gaat om Basken, Palestijnen, Tibetanen of Koerden. Samen met het Koerdisch instituut hebben wij verschillende initiatieven ondernomen en ondersteund om de rechten van Koerden in Turkije, Irak, Syrië, Iran, etc. te beschermen.

Hoewel enkele belangrijke resultaten bereikt werden, stellen mensenrechtenorganisaties nog dagelijks schendingen vast. Op Europees niveau zal de N-VA blijven ijveren voor een democratische en vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie in zijn geheel. Essentiële mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en het recht om het Koerdisch te gebruiken moeten gegarandeerd worden. Tegelijk zijn investeringen in sociaal-economische ontwikkeling en in een efficiënt gedecentraliseerd beleid noodzakelijk.

U kan rekenen op onze steun.

Frieda Brepoels en Mathias Diependaele

F
E
E
D

B
A
C
K