Zimanê Kurdî

Het Koerdisch Instituut te Brussel werd in 2016 erkend door het Nederlandse Bureau Wbtv als de allereerste instelling die bevoegd is voor het afnemen van tolk- en vertaaltoetsen Nederlands – Koerdisch (Kurmanji/Bahdini).

Op zaterdag 18 februari 2017 organiseert het Koerdisch Instituut een examenronde voor kandidaat-tolken Nederlands-Koerdisch (Kurmanji/Bahdini). Deze examenronde gaat van start om 10u te Bonneelsstraat 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node.

Inschrijven is verplicht en gebeurt door uw naam, gegevens en cv te sturen naar [email protected] en dit ten laatste op woensdag 15 februari 2017.

Het tolkexamen bestaat uit volgende onderdelen:

1. Consecutief tolken: de tolk luistert naar een spreker en vertelt naderhand, eventueel met behulp van aantekeningen, in een andere taal wat er gezegd werd.

Tijdens het examen wordt deze vaardigheid als volgt getoetst:

De examinatoren lezen eerst, in meerdere stukken, een tekst voor in het Nederlands, waarover de kandidaat-tolk na elk stuk moet zeggen wat er gezegd werd. De kandidaat mag hiervoor aantekeningen gebruiken. Naderhand gebeurt hetzelfde met een tekst in het Koerdisch, waarover de kandidaat in het Nederlands moet zeggen wat er gezegd werd.

Er worden bij dit onderdeel bewust teksten gebruikt, om te garanderen dat de toetsing gelijk is voor alle kandidaten. De kandidaten mogen deze teksten vooraf niet bekijken.

2. Gesprekstolken: de tolk is tussenpersoon bij een gesprek tussen twee personen die andere talen spreken.

Tijdens het examen wordt deze vaardigheid als volgt getoetst:

De kandidaat-tolk begeleidt een gesprek van een tiental minuten tussen een Nederlandse spreker en een Koerdische spreker. Het onderwerp van dit gesprek is vooraf niet gekend.

3. À vue vertalen: de tolk krijgt een ongeziene tekst in één taal en vertaalt deze meteen mondeling.

Tijdens het examen wordt deze vaardigheid als volgt getoetst:

De kandidaat-tolk krijgt een ongeziene tekst van 1 pagina in het Nederlands en vertelt (bij de eerste lezing) per passage in het Koerdisch wat er in deze tekst staat. Hetzelfde gebeurt met een Koerdische tekst, waarbij de kandidaat-tolk in het Nederlands uitlegt wat er in de tekst staat.

 

Neem voor bijkomende informatie en gegevens over de betaling van deelnamegeld contact op via [email protected] of 02 230 34 02.

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K