Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is Turkije op de goede weg richting lidmaatschap van de Europese Unie, maar heeft het land nog vele uitdagingen en hervormingen te gaan. Sargentini regeert hiermee op de Europese Commissie, die vandaag haar jaarlijkse voortgangsrapport over Turkije presenteerde. Een belangrijke stimulans voor de voortgang van het toetredingsproces is dat Europa Turkije perspectief blijft geven op volwaardig lidmaatschap.

“Turkije laat zien dat het hervormingen wil doorvoeren om volwaardig lid te kunnen worden van de EU, de Europese Commissie geeft dat ook aan in haar rapport”, stelt Sargentini. “Maar je ziet ook dat er op vele vlakken nog belangrijke veranderingen noodzakelijk zijn. Hervormingen waar langzaam maar zeker een politieke wil voor aan het ontstaan is. Het vergt echter een lange adem voordat deze allemaal zijn doorgevoerd. Voor Turkije is het daarom belangrijk dat Europa de toetredingsgesprekken voorzet en daarmee ook de doorgevoerde hervormingen erkent.”

Gewijzigde grondwet
Onlangs is de Turkse grondwet gewijzigd op een aantal belangrijke punten. De huidige regering van Turkije dat ze met een voorstel komt voor een geheel nieuwe grondwet als ze de verkiezingen van volgend jaar wint. Volgens Sargentini is een nieuwe Turkse grondwet zeker noodzakelijk: “Het publieke debat in Turkije wordt vrijer en opener, maar op het gebeid van vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten valt nog werk te verzetten. Zo moet er een einde komen aan de intimiderende rechtszaken tegen journalisten en schrijvers en de blokkade van websites zoals YouTube in Turkije."

Kwestie Cyprus
Van de vijfendertig zogenaamde onderhandelingshoofdstukken zijn er nu dertien geopend, maar de impasse rondom Cyprus zorgt ervoor dat acht belangrijke hoofdstukken niet geopend kunnen worden. De Cypruskwestie is één van de meest heikele punten in het toetredingsproces. Het blokkeert de onderhandelingen en moet dan ook zo snel mogelijk worden opgelost. Sargentini: “Dat kan alleen als beide partijen tot een oplossing kunnen komen die duurzaam is. Turkije moet haar havens en vliegvelden voor Cyprus openen, maar Cyprus moet ook de directe handel met het Turkse Noord-Cyprus niet langer blokkeren. Dit blijft een zeer politiek gevoelige kwestie, maar zeker niet onoplosbaar."

http://europa.groenlinks.nl/Turkije+is+op+de+juiste+weg%2C+maar+heeft+nog+obstakels+te+overwinnen

F
E
E
D

B
A
C
K