Het bezoek wordt door de Nederlandse overheid als een blijde gebeurtenis neergezet. Dat er ook een keer zijde aan dit alles is, word intussen onder belicht gelaten. Turkije wordt in Nederland en ook in de rest van Europa gepresenteerd als een democratisch land en een rechtsstaat. Het staat mooi op papier, maar in werkelijkheid is Turkije niets meer dan een schijndemocratie, en van een rechtsstaat kan al helemaal geen sprake zijn.
De feiten spreken immers voor zich: terwijl Gul en zijn premier Erdogan spreken over democratie worden de mensenrechten in Turkije en ook de rechten van andere bevolkingsgroepen zoals de Koerden, de Armeniërs, Assyriers en de religieuze minderheid Aleviten dagelijks geschonden. De hypocriete houding van de huidige AKP regering wordt het best zichtbaar in de steun die Gul en Erdogan beweren te geven aan de Palestijnen en het Syrische volk. Steeds op nieuw spreken ze hun steun uit voor de Palestijnen en het Syrische volk, terwijl ze in eigen land de Koerden en andere minderheden onderdrukken, ontkennen en zelfs vermoorden. Erdogan feliciteerde het Turkse leger toen dat leger 34 Koerdische dorpelingen vermoorde. Zo is de Armeense journalist Hrant Dink vermoord en de zaak van Sivas(1993) waarbij de Alevitische intellectuelen werden verbrand onlangs verjaard.  Bijna iedere dag bombarderen Turkse vliegtuigen Zuid Koerdistan. Terwijl de Turkse regering het Westen oproept om in actie te komen tegen het regime in Syrië, zogenaamd om de Syrische bevolking te beschermen, gebruikt het Turkse leger dezelfde methoden om bevolkingsgroepen als de Koerden het leven onmogelijk te maken.
Als de Turkse President Gul in Nederland is moet hij op deze zaken worden aangesproken. De Nederlandse regering heeft een unieke kans om de mensenrechten in Turkije hoog op de agenda van het bezoek te zetten. Dat van mensenrechten nauwelijks sprake is word bewezen door het feit dat meer dan 7000 politici en activisten, waar onder veel Koerden, in de gevangenis zitten. Ook steeds meer journalisten worden opgesloten omdat het vrije woord aan alle kanten word beperkt of verboden. Om tegen de mensonterende omstandigheden in de gevangenissen te protesteren zijn 600 politieke gevangenen in hongerstaking gegaan. Dit protest duurt nu al meer dan 50 dagen en de kans is groot dat er binnenkort hongerstakers zullen overlijden. In Europa wordt de actie in de gevangenissen ondersteund door 15 hongerstakers in Strassbourg. Zij zijn al 45 dagen in hongerstaking en ook hun leven komt binnenkort in gevaar. Elk moment kan een hongerstaker in Strassburg doodgaan.
Het bezoek van Gul moet door de Nederlandse regering niet alleen worden gezien als een viering van 400 jaar wederzijdse relaties. Juist nu moet er worden aangedrongen op een werkelijke democratisering van Turkije. Dit kan alleen als de Koerdische kwestie duurzaam word opgelost en alle bevolkingsgroepen, waaronder de Armeniërs, met respect en waardigheid worden behandeld. In plaats van conflicten uit te lokken met buurlanden, zoals Syrië, Armenië, Griekenland en Cyprus moet de Turkse regering nu echt werk maken van de democratisering en hervormingen in eigen land.
Precies om deze punten moet het tijdens het bezoek van Gul gaan. Het kan niet zo zijn dat Nederland haar economische belangen stelt boven de mensenrechten in Turkije. Dat zou meegaan zijn in de hypocriete politiek van de Turkse staat. De Nederlandse regering heeft nu de mogelijkheid om een signaal af te geven, en door ons word verwacht dat dit dan ook zal gebeuren. Mocht dit niet het geval zijn is de Nederlandse overheid medeverantwoordelijk voor de onderdrukking en repressie die in Turkije nog steeds het dagelijks leven bepalen.

Koerdisch Platform Nederland

F
E
E
D

B
A
C
K