De recente gemeenteraadsverkiezingen in Turkije werden in Zuidoost-Anatolië gewonnen door de Koerdische partij DTP. En dat ondanks zware druk van Turkse partijen, in het bijzonder van de regerende AKP-partij, om het succes van de DTP te verhinderen.
 
De DTP interpreteert haar verkiezingsuitslag als een signaal van de Koerdische bevolking voor structurele hervormingen en een aanpassing van de staatsstructuur. Ook bij de Turkse politici en de bevolking groeit het besef dat er een Koerdisch probleem is waarvoor enkel een politieke oplossing mogelijk is.
 
Maar in plaats van te streven naar een duurzame oplossing, grijpen de regering en het leger naar geweld en repressie. Sinds 14 april werden honderden leden en activisten van de DTP door de politie opgepakt, o.a. op beschuldiging van het gebruik van de Koerdische taal. Als reactie hierop zijn enkele duizenden mensen in Diyarbakir voor twee dagen in hongerstaking gegaan. Bovendien probeerden de Turkse media enkele dagen geleden het nieuws over de aanslag tijdens een feest waarbij 48 doden vielen, toe te schrijven aan de Koerden terwijl het in werkelijkheid ging om een familievete.
 
Turkije schendt flagrant de mensenrechten en andere basisprincipes van de Europese Unie (o.a. respect voor etnische minderheden). CD&V-senator Elke Tindemans klaagt deze gang van zaken aan en vroeg gisteren in de Senaat aan minister van Buitenlandse Zaken De Gucht dat België en Europa zich zouden engageren om aan deze schendingen een einde te maken en mee te helpen om op vreedzame wijze het Koerdische vraagstuk op te lossen.
 
De minister liet weten de bezorgdheid van Tindemans te delen. De Belgische Ambassade in Ankara houdt toezicht op de situatie en volgt alles op de voet. Wat betreft het toetredingsproces van Turkije tot de EU blijft de deur op een kier. Het is volgens De Gucht voor Turkije een goede stimulans om de discriminaties en schendingen weg te werken.

 

F
E
E
D

B
A
C
K